ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : คุณค่าของการให้ความรู้

คุณค่าของการให้ความรู้

มีรายงานว่าท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ.) ได้กล่าวไว้ว่า

"ชายผู้หนึ่งจะลุกขึ้นมาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ ในรายการบัญชีของเขานั้น จะมีการกระทำความดีอย่างมากมายเพิ่มพูนสูง จนเกือบเท่าภูเขา เขาจะถามว่า 'โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ทั้งหมดนี้เป็นของฉันหรือ ฉันทำอะไรจึงเป็นคุณงามความดีเช่นนี้?' พระผู้เป็นเจ้าจะตรัสว่า 'นี่คือความรู้ของเจ้าที่ได้สอนแก่ผู้อื่น และพวกเขานำไปปฏิบัติตามคำสอนของเจ้า'"

อบู ญะอฺฟัรกล่าวว่า "ใครก็ตามที่สอนในหนทางที่ถูกต้องเที่ยงธรรมจะได้รับรางวัลตอบแทนมากเท่ากับผู้นำมันไปปฏิบัติ โดยไม่มีการลดน้อยลงเลย และใครก็ตามที่สอนในหนทางที่ผิดพลาด ก็จะได้รับการลงโทษเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติความผิดตามคำสอนของเขาโดยไม่มีการลดหย่อนการลงโทษไปกว่ากันเลย"

 

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=232
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org