ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ความจำเป็นของการรู้จักเพื่อนร่วมเดินทาง

คำสอนจากนะห์ญุลบะลาเฆาะห์ / โดยเชคอิบรอฮีม หมาดทิ้ง

ความจำเป็นของการรู้จักเพื่อนร่วมเดินทางและเพื่อนบ้าน

ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า "ก่อนที่จะถามถึงเส้นทางของการเดินทางจากใคร จงถามเกี่ยวกับเพี่อนผู้ร่วมเดินทางก่อน และก่อนที่จะเลือกบ้านที่อยู่อาศัย จงสอบถามเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเสียก่อน"

สัจจะพจน์ของท่านอะมีรุลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ.) ต้องการสอนให้มนุษย์มีความรอบคอบและพิจารณาให้ถ่องแท้เมื่อต้องการที่จะเดินทางร่วมกับผู้อื่น หากเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่ไม่ดีและเป็นคนเลว ก็จะต้องหลีกเลี่ยงและออกห่างจากบุคคลเช่นนั้น เช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการจะเลือกบ้านที่อยู่อาศัยสักหลังหนึ่ง ก็จำเป็นต้องระวังจากการมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีและอยู่นอกแนวทางของศาสนา เนื่องจากว่าเพื่อนร่วมเดินทางที่ไม่ดี จะเป็นบ่อเกิดแห่งนานาปัญหาและและเพื่อนบ้านที่ไม่ดี จะมีแต่นำมาซึ่งความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆให้เกิดขึ้น มากไปกว่านั้นผลของการร่วมเดินทางกับบุคคลเช่นนั้นในการเดินทาง หรือคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านเช่นนั้นในช่วงการใช้ชีวิตจะส่งผลทางลบแก่จิตวิญญาณของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเมื่อมนุษย์ได้คบค้าสมาคมกับบุคคลที่ไม่ดีเหล่านั้นสักระยะหนึ่งก็จะถูกชักนำไปสู่ความชั่วช้า และหลงทางโดยไม่รู้ตัว

ด้วยเหตุนี้เองเราจะต้องให้ความสนใจกับผู้ร่วมเดินทาง และผู้ที่อยู่ร่วมแนวความคิดก็เช่นกัน เราต้องมั่นใจว่าบุคคลนั้นๆ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นผู้ศรัทธา เป็นคนมือสะอาด และเป็นคนดีจริงๆ

ถ้อยคำนี้ของท่านอะมีรุลมุอ์มินีน อะลี (อ.) ได้ชี้นำให้กับเราท่านทั้งหลาย เมื่อไรก็ตามที่เราเลืกเส้นทางชีวิตหรือจะทำกิจการงานใด หากเกิดความสงสัยหรือลังเลโดยไม่สามารถที่จะเลือกหนทางที่ถูกต้องได้ หยุดเสีย ก่อนที่เราจะก้าวไปบนเส้นทางนั้นอย่างคนตาบอด  ควรมองหาบุคคลที่เราคิดว่าเป็นคนที่มีสติปัญญา และมีศรัทธาที่มั่นคง เพื่อเขาจะได้ชี้นำเราสู่ความถูกต้องได้ และทำให้เราออกห่างจากหนทางที่ผิดพลาดและความหายนะต่างๆ นี่คือเหตุผลของการมีผู้ร่วมเดินทางที่ดี และมีเพื่อนบ้านที่ดีหรือมีผู้คบค้าสมาคมที่ดี

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=25
วันที่ : 17 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org