ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : บทเรียนแห่งชีวิต บทที่ 2

มาตรการ การพินิจพิเคราะห์/ แปลโดย เมย์ลูดะห์

ท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) กล่าวว่า : "การปรับปรุงสถานการณ์ของชีวิต และความสัมพันธ์ในสังคมมีความเป็นไปได้ก็โดยการใช้มาตรการสองในสาม คือความมีไหวพริบ และอีกหนึ่งในสามคือการมองข้าม"

อธิบายโดยสรุป  
ไม่มีกิจการงานใดๆ จะบรรลุเป้าหมายได้โดยปราศจากการศึกษา การวางแผน และมีความมีไหวพริบ เช่นเดียวกันไม่มีกิจการงานใดสำเร็จได้โดยปราศจากการมองข้ามในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ไปบ้าง

ถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือ ถ้าหากเราต้องการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด และกระทำโดยไม่มีการตรวจหาข้อเท็จจริง และโดยไม่มีไหวพริบ เราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการงานนั้น แต่ทว่าหากเราต้องมานั่งรอคอยเพื่อดูความน่าจะเป็นไปได้

และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ในการดำเนินงานนั้นทั้งหมดเสียก่อน แน่นอนเราก็จะไม่สามารถทำงานนั้นได้อย่างง่ายดายได้

และจะมีความล่าช้า เพราะต้องวางแผนการ และศึกษาอยู่เป็นแรมปี เมื่อต้องการจะทำอะไรก็ตาม อาทิเช่น ในเวลาที่ต้องเลือกเพื่อน พันธมิตร คู่สมรส เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้เองท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) จึงกล่าวว่า ให้ใช้มาตรการสองในสามคือการมีไหวพริบ วางแผน ศึกษา และอีกหนึ่งในสามคือการมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปบ้าง

บทเรียนแห่งชีวิต บทที่ 3

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=27
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org