ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : เครื่องประดับของมนุษย์

เครื่องประดับของมนุษย์

ครั้งหนึ่ง ชาวอาหรับเร่ร่อนคนหนึ่งได้ถามอิมามฮุเซน(อ.) ว่า

"อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด?"

อิมามฮุเซน(ฮ.) ตอบว่า "ความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ"

อาหรับเร่ร่อน "อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะรอดพ้นจากการถูกทำลาย"

อิมามฮุเซน(อ.) "ความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺ"

อาหรับเร่ร่อน "อะไรคือเครื่องประดับของมนุษย์"

อิมามฮุเซน(อ.) "ความรู้ที่ควบคู่ไปกับสติปัญญา"

อาหรับเร่ร่อน "ถ้าไม่มีสิ่งนี้ล่ะ จะเป็นอะไรได้อีก"

อิมามฮุเซน(อ.) "ทรัพย์สมบัติที่ควบคู่ไปกับการบริจาค"

อาหรับเร่ร่อน "ถ้าไม่มีสิ่งนี้ล่ะ"

อิมามฮุเซน(อ.) "ความยากจนที่ควบคู่ไปกับความอดทน"

อาหรับเร่ร่อน "ถ้านำมาปฏิบัติไม่ได้ล่ะ?"

อิมามฮุเซน(อ.) ยิ้มและกล่าวว่า "ให้ฟ้าผ่าเขาจนเป็นเถ้าถ่าน"

หลังจากนั้น เขาจึงได้มอบเงินทั้งหมดที่เขามีให้แก่ท่านเพื่อทำการบริจาค

 

Source : www.islimicoccasions.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=271
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org