ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : รางวัลของคนจน

รางวัลของคนจน

 

คนยากจนกลุ่มหนึ่งในเมืองมะดีนะฮฺมาหาท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ) และกล่าวกับท่านว่า "บรรดาคนรวยได้กระทำความดีด้วยการปล่อยทาสเป็นอิสระบ้าง บริจาคทานบ้าง ไปทำฮัจญ์บ้าง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งพ้นความสามารถของเราที่จะทำได้ (ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้รับรางวัลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าเรา)"

ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ.) กล่าวว่า "ผู้ที่กล่าว 'อัลลอฮุ อักบัร(อัลลอฮฺผู้ทรงเกียงไกร)' หนึ่งร้อยครั้ง จะได้รับรางวัลมากกว่าการปล่อยทาสเป็นอิสระหนึ่งร้อยคน ผู้ที่กล่าว 'ซุบฮานัลลอฮฺ(มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ)' หนึ่งร้อยครั้ง จะได้รับรางวัลตอบแทนที่ดีกว่ารางวัลของการประกอบพิธีฮัจญ์ การกล่าว 'อัลฮัมดุลิลละฮฺ(การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ)' หนึ่งร้อยครั้งดีกว่าการบริจาคทานในหนทางของอัลลอฮฺเต็มหลังม้าหนึ่งร้อยตัว เขาจะเป็นมนุษย์ที่ดีเลิศที่สุดในวันแห่งการพิพากษา"

เมื่อคนร่ำรวยในมะดีนะฮฺได้รู้เรื่องนี้ พวกเขาก็เริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ด้วย และคนยากจนก็ได้กลับมาหาท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ.) อีกครั้ง พร้อมกับกล่าวว่า "พวกคนรวยก็เริ่มทำตามคำแนะนำของท่านด้วย"

เมื่อได้ยินเช่นนั้น ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ.) ได้บอกว่า "นี่คือความเมตตาและความเอื้อเฟื้อของอัลลอฮฺ พระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์พึงพอพระทัย"


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=301
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org