ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : เป็นอย่างที่คิด...

เป็นอย่างที่คิดอยากจะเป็น!

อยากเป็นมุสลิมที่ดี อยากเป็นที่รักของอัลลอฮฺ อยากเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ อยากเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก อยากเป็นศิษย์ที่ดีของครู อยากเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน อยากเป็นคนดีของสังคม...

ไม่ยากอย่างที่คิด...

-          ความคิดภายในสามารถทำให้คุณเป็นคนรวยหรือคนจน เป็นที่รักหรือที่ชัง, มีความสุขหรือความทุกข์, มีเสน่ห์หรือไม่มีเสน่ห์, มีอำนาจหรืออ่อนแอ

-          สิ่งที่ฝังประทับอยู่ในใจของคุณ จะกลายเป็นตัวคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันเป็นกฎทางจิตวิทยาว่าสิ่งใดที่คุณปรารถนาจะทำให้สำเร็จ คุณต้องประทับสิ่งนั้นลงในจิตใต้สำนึกของคุณเสียก่อน

-          การพูดคุยกับตัวเองอย่างไม่ลดละจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณได้ คุณจะกระทบจิตใต้สำนึกของคุณได้ด้วยการพูดซ้ำๆ การพูดซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งความเชื่อ

-          เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงหลักการของคุณแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณได้ เริ่มต้นคิดว่าคุณกำลังกลายเป็นบุคคลที่คุณต้องการจะเป็น คำแนะนำตัวเองจะทำให้คุณเป็นนายของตัวเองได้

-          ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้

-          คุณสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะเป็น

เริ่มต้นเป็นเสียตั้งแต่วันนี้... คุณยังมีเวลา

 

Source : moralsandethics

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=317
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org