ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ถนนสู่ความสำเร็จ

ถนนสู่ความสำเร็จ

 

ถนนสู่ความสำเร็จไม่ใช่ทางสายตรง

มันมีทางโค้งที่เรียกกันว่า.... ความล้มเหลว

มีวงเวียนที่เรียกกันว่า.... ความสับสน

มีการกระแทกกระเทือนจากความเร็วที่เรียกกันว่า... เพื่อน

มีสัญญาณเตือนต่างๆ ที่เรียกกันว่า... ครอบครัว

และมีทางราบรื่นที่เรียกกันว่า... งาน

 

แต่ถ้าเรามียางสำรองที่เรียกกันว่า.... ความระมัดระวังรอบคอบ

มีเครื่องยนต์ที่เรียกกันว่า.... ความมานะบากบั่น

มีประกันที่เรียกกันว่า.... ความศรัทธา

มีคนขับที่เรียกกันว่า.... พระผู้เป็นเจ้า

เราจะไปสู่สถานที่ที่เรียกกันว่า.... ความสำเร็จ... อย่างแน่นอน

 

Source : www.islamicoccasions.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=338
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org