ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ค่าแรง+ค่ารู้

ค่าแรง+ค่ารู้

มีเรือขนาดใหญ่ลำหนึ่งที่ไม่สามารถใช้การได้เพราะเครื่องยนต์ขัดข้อง สองสามีภรรยาผู้เป็นเจ้าของเรือพยายามตามช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อค้นหาว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่จุดไหน แต่ช่างคนแล้วคนเล่าก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะซ่อมเครื่องยนต์เรือใหญ่นี้ได้อย่างไร

จนในที่สุด มีคนแนะนำให้พวกเขาไปตามตาแก่คนหนึ่งที่ทำงานซ่อมเรือใหญ่มาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่ม พวกเขาจึงไปตามตาแก่คนนั้นมา ตาแก่คนนั้นนำกล่องเครื่องมือใบใหญ่มาด้วย และเมื่อมาถึง เขาก็เริ่มลงมือทำงานทันที เขาตรวจสอบเครื่องยนต์เรืออย่างละเอียดทุกจุดตั้งแต่ด้านบนสุดจนถึงใต้ท้อง เจ้าของเรือทั้งสองคนก็ยืนมองตาแก่คนนั้นทำงานอยู่ตรงนั้น ด้วยความหวังว่าเขาจะรู้ว่ามันเสียตรงไหนและควรซ่อมอย่างไร

หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง ตาแก่คนนั้นก็เปิดกล่องเครื่องมือและหยิบค้อนเล็กๆ อันหนึ่งของเขาออกมา เขาเคาะเบาๆ ลงบนอะไรบางอย่างของเครื่อง ในไม่ช้า เครื่องยนต์ก็ติดและใช้การได้ขึ้นมาอีกครั้ง เขาเก็บค้อนกลับไปในกล่องอย่างบรรจง เครื่องยนต์เรือซ่อมได้แล้ว!

สัปดาห์ต่อมา เจ้าของเรือได้รับใบแจ้งหนี้จากตาแก่เป็นจำนวนเงิน 1,000 ดอลล่าร์ "อะไรกัน!?" เจ้าของเรืออุทาน "เขาแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะ!" พวกเขาจึงเขียนข้อความสั้นๆ ส่งกลับไปให้ตาแก่คนนั้นว่า "กรุณาแจ้งรายการค่าใช้จ่ายมาด้วย"

ตาแก่คนนั้นจึงส่งใบแจ้งหนี้พร้อมระบุรายการค่าใช้จ่ายมาอีกครั้งหนึ่งว่า

ค่าเคาะด้วยค้อน                           2 ดอลล่าร์

ค่ารู้ตำแหน่งที่ต้องเคาะ            998 ดอลล่าร์


ความมานะพยายามเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความรู้ว่าควรใช้ความมานะพยายามในจุดไหนของชีวิต ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป

 

 

Source : moralsandethics

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=372
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org