ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : คำตอบของรัชทายาท

 

คำตอบของรัชทายาท

ศาสดาดาวูด(อ.) ผู้เป็นทั้งศาสนทูตของพระเจ้าและเป็นกษัตริย์ของประชาชน มีโอรสอยู่ทั้งหมด 19 คน แต่ละคนก็หวังว่าจะได้เป็นรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังก์ของบิดา พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานคำถามบางประการและคำตอบที่ถูกต้องให้แก่ศาสดาดาวูด(อ.) พร้อมทั้งบัญชาให้ถามคำถามเหล่านี้แก่โอรสแต่ละคนของท่าน ใครก็ตามที่ตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง จะได้เป็นรัชทายาทสืบรอดราชบัลลังก์ต่อไป

วันหนึ่ง ศาสดาดาวูด(อ.) จึงได้เรียกโอรสทั้งหมดของท่านเข้ามายังท้องพระโรงต่อหน้านักปราชญ์ แม่ทัพนายกองของเผ่าต่างๆ ในอาณาจักรของท่าน จากนั้นท่านจึงได้ถามคำถามต่อไปนี้

1.        อะไรคือสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด?

2.        และอะไรคือสิ่งที่อยู่ห่างไกลที่สุด?

3.        อะไรคือสิ่งอย่างที่ผูกติดซึ่งกันและกัน?

4.        อะไรคือสิ่งถูกสร้างที่น่าหวาดหวั่นที่สุด?

5.        อะไรคือสองอย่างที่คงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง?

6.        อะไรคือสองอย่างที่แตกต่างกันอยู่เสมอ?

7.        อะไรคือสองอย่างที่อยู่ตรงข้ามกันและกันเสมอ?

8.        อะไรคือการกระทำที่ให้ผลดี?

9.        อะไรคือการกระทำที่ให้ผลร้าย?

 

โอรสทั้ง 18 คนจนปัญญา ไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เลย แต่โอรสคนเล็กสุด คือศาสดาสุลัยมาน(อ.) ได้ยืนขึ้นและให้คำตอบแก่คำถามเหล่านั้นดังต่อไปนี้

1.        สิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดคือปรโลก (ชีวิตและความตาย เพราะคนเราอาจตายเมื่อใดก็ได้)

2.        สิ่งที่อยู่ห่างไกลมากที่สุดคือเวลาที่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว (ซึ่งไม่สามารถกลับมาได้อีก)

3.        สองสิ่งที่ผูกติดกันและกันอยู่เสมอคือร่างกายและวิญญาณของมนุษย์

4.        สิ่งถูกสร้างที่น่าหวาดหวั่นที่สุดคือร่างกายของมนุษย์ที่ปราศจากวิญญาณ

5.        สองสิ่งที่คงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือฟ้าและแผ่นดิน

6.        สองสิ่งที่แตกต่างกันคือกลางวันและกลางคืน

7.        สองสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันและกันคือชีวิตและความตาย

8.        การกระทำที่ให้ผลดีคือ ความอดทนและอดกลั้นในยามโกรธ

9.        การกระทำให้ผลร้ายคือ การรีบร้อนในยามโกรธ

 

ศาสดาดาวูด(อ.) รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับความรู้ของท่าน และได้แต่งตั้งให้ศาสดาสุลัยมาน(อ.) เป็นรัชทายาทของท่าน

จะเห็นได้ว่า ด้วยความรู้และสติปัญญาอันล้ำเลิศของท่านนี้เอง ที่ทำให้ศาสดาสุลัยมาน(อ.) ได้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาของท่าน และได้เป็นศาสดากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

 

 
พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=385
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org