ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ภาษิตอาหรับ(2)

ภาษิตอาหรับ(2)

1. ความขยันหมั่นเพียรคือมารดาของความโชคดี

2. อย่าตัดต้นไม้ที่ไร้ร่มเงาแก่คุณ

3. ความกลัวไม่ใช่สำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ

4. ข้าคือเจ้าชายและเจ้าก็คือเจ้าชาย แล้วใครจะนำลา?

5. ถ้าถึงคราวต้องขอ ให้เคาะประตูบานใหญ่เท่านั้น

6. ถ้ามีมาก จงให้จากทรัพย์สินของคุณ ถ้ามีน้อย จงให้จากหัวใจ

7. ถ้าหยุดทุกครั้งที่หมาเห่า คุณจะไม่มีวันไปถึงปลายทาง

8. ตัดสินคนได้จากชื่อเสียงของผู้เป็นศัตรูของเขา

9. อย่าตัดสินเรือที่ยังอยู่บนคาค้ำ

10. รู้จักกันและกันให้เหมือนเป็นพี่น้อง เจรจาซื้อขายกันให้เหมือนเป็นคนแปลกหน้า

11. ความรู้ที่ได้มาแต่เยาว์วัยจะคงอยู่นานกว่ารอยจารึกบนแผ่นหิน

12. ความรู้คือขุมทรัพย์ แต่การปฏิบัติคือกุญแจเปิดมัน

13. ไม่มีใครเป็นหมอที่ดีได้ถ้าเขาไม่เคยป่วยมาก่อน

14. ไม่มีเหรียญใดในกล่องเงินที่ทำให้เกิดเสียงดังมากกว่าตอนที่มันเต็ม

 

Source: proverbmountain.blogspot


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=395
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org