ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ขอบคุณ!

ขอบคุณ

ขอบคุณที่ยังไม่ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนา...

เพราะมันทำให้ยังมีบางอย่างที่เราเฝ้ารอ

ขอบคุณที่ยังมีบางอย่างที่เราไม่รู้...

เพราะมันทำให้เรามีโอกาสที่จะได้เรียน

ขอบคุณสำหรับเวลาแห่งความยากลำบาก...

เพราะมันทำให้เราเติบโตขึ้น

ขอบคุณสำหรับความสามารถอันจำกัด...

เพราะมันให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองแก่เรา

ขอบคุณสำหรับความท้าทายแต่ละอย่าง...

เพราะมันได้สร้างลักษณะอันเข้มแข็งให้แก่เรา

ขอบคุณสำหรับความผิดพลาด...

เพราะมันสอนบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่เรา

ขอบคุณสำหรับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า...

เพราะมันหมายถึงเราได้สร้างความเปลี่ยนแปลง

 

มันง่ายดายที่จะขอบคุณสิ่งดีๆ ทั้งหลาย

ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จจะเกิดแก่ผู้ที่รู้จักขอบคุณต่อความผิดหวังเสมอ

ความสำนึกรู้คุณสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นดีได้

หาวิธีขอบคุณต่ออุปสรรคในชีวิตของคุณบ้าง บางทีมันอาจจะกลายเป็นพรอันประเสริฐก็ได้

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=446
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org