ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : วันนี้-วันดีที่สุด

วันนี้-วันดีที่สุด

ขอให้ตั้งมั่นในวันนี้

วันนี้เป็นวันสำคัญ ปัญหาที่คุณคลี่คลาย การตัดสินใจของคุณ เวลาที่คุณใช้อยู่จะสามารถกำหนดชีวิตที่เหลือของคุณได้ วิธีที่เรารับมือกับวันนี้ และวันต่อๆ ไป เป็นสิ่งสำคัญ ชีวิตของเราสร้างขึ้นด้วยการผ่านไปทีละวัน และแต่ละวันก็สำคัญเช่นเดียวกับวันนี้

ขอให้ตั้งใจมั่นว่าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุด

"วันนี้ ฉันจะใช้ชีวิตในอีก 24 ชั่วโมงนี้โดยจะไม่คิดคร่ำครวญถึงปัญหาใดๆ ในชีวิตเลยสักครั้ง"

"วันนี้ ฉันจะพัฒนาตัวเอง ทั้งร่างกาย ความรู้สึก และจิตวิญญาณ"

"วันนี้ ฉันจะไม่ขอใช้เวลาไปกับการจิตกกังวลว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้า..."

"วันนี้ ฉันจะไม่คิดไปว่าฉันจะทำอย่างไรถ้าอะไรๆ มันเปลี่ยนแปลงไป มันจะไม่เปลี่ยนไป ฉันจะทำให้ดีที่สุดกับสิ่งที่ฉันมีอยู่"

"วันนี้ ฉันจะทำความดีด้วยการเลิกขุ่นเคืองต่อผู้อื่น และเลิกตำหนิตัวเองกับความผิดพลาดที่ผ่านมา"

"วันนี้ ฉันจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาใครทั้งสิ้น นอกจากตัวฉันเอง"

"วันนี้ ฉันจะปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นให้เหมือนกับว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายบนโลกของฉัน"

"วันนี้ ฉันจะไม่หวาดกลัว ฉันจะชื่นชมต่อสิ่งที่ดีงาม และฉันเชื่อว่าถ้าฉันมอบสิ่งดีๆ ให้แก่โลก โลกก็จะมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ฉัน"

ไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดหรือเลวร้ายที่สุด แต่มันก็เป็นเวลาเดียวที่เรามีอยู่ ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่ และคุณจะได้หันกลับไปมองข้างหลังว่าชีวิตคุณได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

 

 

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=452
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org