ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ความผิดของใคร?

ความผิดของใคร?

-         ถ้ามีคนหลอกลวงคุณครั้งหนึ่ง มันเป็นความผิดของเขา...แต่ถ้าเขาหลอกลวงคุณเป็นครั้งที่สอง นั่นคือความผิดของคุณเอง

-         รับมือกับตัวเองต้องใช้สมอง...รับมือกับผู้อื่นต้องใช้หัวใจ

-         ผู้คนมากมายเดินผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วจากไป แต่มิตรแท้เท่านั้นที่จะทิ้งรอยเท้าของเขาเอาไว้ในหัวใจเรา

 

Source : www.tebyan.net

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=459
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org