ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ความผิดพลาดคือประสบการณ์

ความผิดพลาดคือประสบการณ์

เมื่อเกิดความผิดพลาดอาจทำให้เราเจ็บปวด

แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความผิดพลาดทั้งหลายที่รวบรวมไว้นั้น เราเรียกมันว่า ประสบการณ์

และประสบการณ์ คือเครื่องนำพาสู่ความสำเร็จ

 

Source : www.tebyan.net

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=480
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org