ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : คนฉลาดกับคนโง่

คนฉลาดกับคนโง่

"คนฉลาดพูด เพราะพวกเขามีบางอย่างต้องพูด

ส่วนคนโง่พูด เพราะพวกเขาต้องพูดออกมาสักอย่าง"

เพลโต

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=503
วันที่ : 23 ตุลาคม 2562
http://www.ahlulbait.org