ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ความล้มเหลวที่แท้จริง

ความล้มเหลวที่แท้จริง

 

ความพ่ายแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวร้ายแรงที่สุด แต่การไม่ได้พยายามต่างหากคือความล้มเหลวที่แท้จริง

 

จอร์จ เอ็ดเวิร์ด วู้ดเบอร์รี่

 

Source: tebyan.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=528
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org