ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : "รอญับ" ขุมทพรัพย์แห่งพระผู้เป็นเจ้า

ขุมทรัพย์แห่งเดือนรอญับ

ประตูสมบัติได้เปิดต้อนรับผู้ตักตวงทั้งหลายแล้วในเดือนรอญับ เดือนสำคัญแห่งจิตวิญญาณ จงแสวงหาและเก็บตุนสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติของท่านเถิด

  1. การถือศีลอด : มีคำแนะนำเน้นหนักให้ถือศีลอดในเดือนรอญับให้ได้อย่างน้อยที่สุดสักหนึ่งวัน
  2. การขออภัยโทษ : เดือนรอญับเป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษ ดังนั้นจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ มีคำแนะนำให้กล่าวว่า "อัสตัฆฟิรุลลอฮฺ วะอัซอะลุฮุต เตาบะฮฺ"
  3. การให้ทานและบริจาค : การให้ทานและบริจาคในเดือนรอญับมีผลรางวัลอันยิ่งใหญ่ ผู้ที่ไม่สามารถถือศีลอดได้อาจทำทานแก่คนยากจนทุกวันแทนก็ได้
  4. การกล่าวคำปฏิญาณตน : ขัดเกลาจิตใจแข็งกระด้างตลอดทั้งปีของเราด้วยการกล่าว "ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ" (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ) วันละ 1,000 ครั้ง
  5. การอ่านบทอัล-อิคลาส (กุลฮุวัลลอ...) 1,000 ครั้ง : เพื่อจะได้รับรางวัลและพรอันประเสริฐแก่ตัวผู้อ่านเอง, ลูกๆ, ครอบครัว และเพื่อนบ้านของเขา หรืออย่างน้อยให้อ่านบทนี้ 100 ครั้ง ทุกวันศุกร์ของเดือนรอญับ

 

มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) และขอขอบคุณพระองค์ที่ให้เราได้มีโอกาสในการชำระตัวเองจากความบาปและความพลั้งเผลอของเราอีกครั้งหนึ่งในปีนี้

Source : www.ezsoftech.com


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=558
วันที่ : 17 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org