ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ความรัก... จึงยิ่งใหญ่

เปรียบรักเธอ เท่าฟ้า หาใช่ไม่
ด้วยความรัก ยิ่งใหญ่ ไปกว่านั้น
อันความรัก เหนือที อนุมาน
รักกว้างใหญ่ ไพศาล สุดเปรียบเปรย

                  ปราชญ์บันทึก ความรัก มานานนัก
                  ปัญหารัก ยังไม่ ได้เฉลย
                  นับจากยุค สมัยใด ก็ไม่เคย
                  คำเฉลย กวีใด ยังไม่มี

                               มนุษย์ค้น เท่าไร ก็ไม่จบ
                               รักไม่ครบ กระบวนความ ตามวิถี
                               ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งเขลา เพิ่มทวี
                               ควรครองรัก ให้ดี หากพบมัน

                                             บากบั่นค้น ความหมาย สุดปลายฟ้า
                                             รวบรวมรัก ทั่วหล้า มาสร้างฝัน
                                             ปราชญ์กวี ทั้งโลก มารวมกัน
                                             ด้วยรักนั้น เป็นสิทธิ์ ของพระองค์

                                               รักจึงยิ่งใหญ่....


                                               โดย ฒ.อันดามัน

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=580
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org