ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : เวลาไม่ใช่เงินทอง

เวลาไม่ใช่เงินทอง

"เวลาไม่ใช่เงินหรือทอง มันคือการใช้ชีวิตและมีอย่างจำกัด เราต้องเริ่มต้นสำนึกคุณค่าของทุกเวลานาทีในชีวิตเรา และพยายามใช้ประโยชน์จากมัน(เวลาที่เรามี) ให้มากที่สุด"

 

Khurram Murad

 

Source : www.ezsofthec.com


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=675
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org