ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : คำพูดดีๆ

คำพูดดีๆ

"คำพูดดีๆ อาจจะสั้นและพูดได้ง่าย แต่ความก้องกังวานของมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแท้จริง"

แม่ชีเทเรซ่า

 

Source : www.tebyan.net

 

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=685
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org