ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : แต่งงานกับใครดี?

แต่งงานกับใครดี?

ชายคนหนึ่งถามอิมามฮะซัน(อ.) ว่า "ฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง ฉันควรให้นางแต่งงานกับใครดี?"

อิมาม(อ.) ตอบว่า "กับชายผู้ศรัทธาที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ เพราะหากเขามีความรักต่อนาง เขาจะนับถือนาง และหากเขาเกลียดชังนาง เขาก็จะไม่อยุติธรรมต่อนาง"

Source : www.tebyan.net

 

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=691
วันที่ : 20 มกราคม 2563
http://www.ahlulbait.org