ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : รักไม่ต้องวางแผน

รักไม่ต้องวางแผน

ในชีวิตคนเราความรักไม่เคยต้องมีการวางแผนหรือเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอันใด แต่เมื่อรักนั้นเป็นรักแท้ มันจะเป็นแผนของชีวิตและเป็นเหตุผลในการมีชีวิต

Source : tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=740
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org