ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ฮีโร่

ฮีโร่

"ผมคิดว่า ฮีโร่(วีรบุรุษ) คือคนธรรมดาที่ค้นพบพลังในการเพียรพยายาม และอดทนแม้จะถูกครอบงำด้วยอุปสรรคนานา"

คริสโตเฟอร์ รีฟ

 

Source : tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=762
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org