ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 4

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 4
ความสมบูรณ์แบบของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน


ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) มีวจนะว่า

"เรื่องราวต่างๆ ของชนรุ่นก่อนที่มาก่อนท่าน และข่าวคราวต่างๆ ของคนรุ่นต่อไปที่จะมาหลังจากท่าน และบทบัญญัติต่างๆ ที่ท่านกำลังปฏิบัติตามกันอยู่นั้น ทั้งสิ้นอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน" 

คำอธิบาย : มนุษย์ทุกคนเมื่อถือกำเนิดมาบนโลกนี้ และมีความเจริญเติบโต เมื่อมนุษย์พอจะมีความรู้ ความนึกคิด มนุษย์ก็จะมีคำถามกับตัวเองเพื่อค้นหาคำตอบ และประมวลผลจากคำตอบนั้นให้ได้มาซึ่งการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และมีความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และคำถามเหล่านั้นคงมีไม่มากไปกว่าสามคำถามต่อไปนี้

1-มนุษย์ต้องการที่จะทราบว่าในยุคพ่อแม่ ปู่ยา ตายาย และบรรพบุรุษของเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร พวกเขามีความคิดอะไรกันบ้าง?? ฯลฯ


2-มนุษย์ต้องการที่จะทราบว่าหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแล้ว เขาจะใช้ชีวิตในโลกหลังความตายอย่างไร โลกใบนี้จะเป็นเช่นไร คนรุ่นใหม่จะใช้ชีวิตกันอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกใบนี้?? ฯลฯ


3-มนุษย์ต้องการที่จะทราบว่า ในขณะนี้ เวลานี้ ที่เขากำลังเป็นอยู่ หรือในอดีตที่ผ่านมา และอนาคตที่กำลังจะมาเยือน ทุกประการเขา เขาต้องปฏิบัติอะไรบ้างกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ต้องทำอะไรกับสิ่งที่จะมีมาในอนาคต โดยเฉพาะกับคนอื่นๆ ที่อยู่ในสังคมขณะนี้ เขามีภาระหน้าที่อันใดบ้าง ฯลฯ เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องหลงออกจากแนวทางที่ถูกต้อง และมุ่งสู่หนทางอันเที่ยงตรงเท่านั้น


และจากวจนะของอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) อัลกุรอาน พระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า มีคำตอบเหล่านั้นไว้สำหรับมนุษย์แล้วอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชนรุ่นก่อนที่มาก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับพวกเขาก็มีพระดำรัสแล้วในอัลกุรอาน และเรื่องราวในอนาคตเกี่ยวกับโลกใบนี้จะมีสิ่งใดบ้างในอัลกุรอานมีพระดำรัสอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ


ที่สำคัญภาระหน้าที่ต่างๆ บทบัญญัติต่างๆ ที่มนุษย์ทุกคนต้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามในขณะที่มีชีวิตอยู่ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม ก็ได้มีพระดำรัสไว้แล้วในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อมนุษย์จะได้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง และจะมีแต่ความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า วันนี้เราทำความเข้าใจกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง

กุรอานไม่ได้มีไว้ตั้งบนหิ้งในห้องนอน กุรอานไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์อวดสวยอวดงาม กุรอานไม่ได้มีไว้เพื่ออ่านออกเสียงไพเราะ หรืออ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน เท่านั้น แต่กุรอานต้องถูกนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงจะได้รับทางนำ


แปลและเรียบเรียง เชคมาลีกี ภักดี


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=777
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org