ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 5

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 5
หากพระผู้เป็นเจ้ามีผู้เสมอเหมือนพระองค์


ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) มีวจนะว่า

"ถ้าหากพระผู้เป็นเจ้ามีผู้เสมอเหมือนพระองค์แล้วไซร้ ก็จะต้องมีบรรดาศาสนทูตของพระเจ้าองค์นั้นมายังท่านแน่นอน"


คำอธิบาย : พระผู้อภิบาลผู้ปรีชาสามารถ ได้ทรงสร้างมนุษย์ และมวลสรรพสิ่งทั้งมวลขึ้นมาด้วยอำนาจของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียว และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ได้


นับแต่วันสร้างโลกนี้มา พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งบรรดาศาสนทูตของพระองค์มายังพิภพนี้เพื่อชี้นำมนุษยชาติมากถึง 124,000 องค์ และศาสนาที่หลากหลาย ทว่าบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นทั้งหมดได้ปฏิบัติภาระกิจเดียวกันทุกองค์ นั้นคือ การเชิญชวนมนุษย์ไปสู่การเคารพภักดีพระเจ้าองค์เดียว บรรดาศาสดาเหล่านั้นจะสั่งสอนแก่ผู้ที่ปฎิบัติตามว่า พระผู้เป็นเจ้านั้นมีหนึ่งเดียว และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน


พระองค์ทรงเป็นปฐมบทของทุกสิ่ง และพระองค์ทรงเป็นองค์สุดท้าย พระองค์ไม่มีการเริ่มต้น และไม่มีการสิ้นสุด พระองค์ทรงเป็นเอกะ ไม่มีสิ่งใดเทียบเคียงพระองค์ พระองค์ไม่มีหุ้นส่วนกับผู้ใด


ดังนั้นถ้าหากยังจะมีพระผู้เป็นเจ้าองค์อื่นอีกที่นอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) แล้วไซร้ แน่นอนยิ่งจะต้องมีบรรดาศาสนทูตของพระเจ้าองค์ดังกล่าวมารเรียกร้องเชิญชวนประชาชาติไปสู่พระองค์ด้วยแล้วเช่นกัน


แต่เมื่อได้พิจารณาไปในหน้าประวัติศาสตร์ ตั้งแต่การสร้างโลกนี้มานับล้านปี มนุษยชาติได้ล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก แต่ทว่าในจำนวนศาสนทูต 124,000 องค์ เรายังไม่พบเลยว่า ศาสนทูตองค์ใดจะกล่าวว่า ฉันถูกประทานมาจากพระเจ้าองค์อื่น ซึ่งนอกเหนือไปจากพระเจ้าองค์เดียวที่ศาสนทูตก่อนหน้านั้นได้แนะนำไว้ คือพระองค์อัลลอฮ์


ดังนั้นเหตุผลข้างต้นย่อมยืนยันให้เห็นว่า พระผู้อภิบาลมีองค์เดียวมาตลอดนับแต่การสร้างโลกนี้คือ พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) พระผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งทั้งมวล พระผู้อภิบาลผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียว ไม่ม่สิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และมีเพียงพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) เท่านั้น ที่บรรดาศาสนทูตทั้งหลายได้กล่าวถึง และเชิญชวนมนุษย์ไปสู่พระองค์


ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) ได้ยืนยันถึงการมีพระเจ้าองค์เดียว ซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนนั่นคือพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) พระผู้ทรงมีเมตตานิรันดร

แปลเรียบเรียงโดย เชคมาลีกี ภักดี

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=801
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org