ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : จงส่งเสริมความดีห้ามปรามความชั่ว

จงส่งเสริมความดีห้ามปรามความชั่ว


ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอาลี ได้มีวจนะว่า :

"จงส่งเสริมกันให้ทำความดี และจงยับยั้งกันในเรื่องการทำความชั่ว"
..............................................................................................................................................................................

ความชั่วมัวเมาหลอกหลอน
ริดรอนเปรอะเปื้อนเลือนหาย
ความดีคงมั่นมิวางวาย


จะคงสถิตย์ไว้ตลอดกาล
คนดีความดีส่งเสริม
เพิ่มเติมเสริมแต่งให้หรู

ช่วยเหลือช่วยกันค้ำชู
ให้อยู่คู่สังคมนมนาน
ความชั่วช่วยกันลดละ

ราคะช่วยกันเผาผลาญ
อย่าให้คนชั่วชื่นบาน
ไม่นานความชั่วจืดจาง


น้อมนำคำสอนอิสลาม
ห้ามปรามความชั่วมัวหมอง
ส่งเสริมความดีเข้ายึดครอง

ตามครรลองวิถีผู้ศรัทธา


โดยไอดิน กลิ่นฟ้า

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=833
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org