ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ความหวังและความกลัว

ความหวังและความกลัว

ใครบางคนถามว่า "เมื่อเราทำความดีอย่างหนึ่ง แล้วเรามีความหวังและความมุ่งหมายรางวัลตอบแทนที่ดีจากพระผู้เป็นเจ้า สิ่งนั้นจะเป็นอันตรายต่อเราหรือไม่?"

รูมีตอบว่า "ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ เราต้องมีความหวังอยู่เสมอ ความศรัทธานั้นประกอบด้วยความกลัวและความหวัง

บางคนถามฉันว่า 'ความหวังเป็นสิ่งที่ดี แต่ความกลัวเล่าคืออะไร?'

ฉันตอบว่า 'จงแสดงความกลัวโดยไม่มีความหวัง หรือความหวังโดยไม่มีความกลัวให้ฉันดูหน่อย ทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้'

เช่น ชาวนาคนหนึ่งปลูกข้าว เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องหวังว่าข้าวของเขาจะงอกงาม ในเวลาเดียวกัน เขาก็กลัวว่าแมลงร้ายหรือความแห้งแล้งจะมาทำลายมัน ดังนั้น ไม่มีความหวังใดที่ปราศจากความกลัว และไม่มีความกลัวใดที่ปราศจากความหวัง

บัดนี้ เมื่อเราหวังด้วยความมุ่งหมายว่าจะได้รับรางวัลตอบแทน เราจะยิ่งทำการงานนั้นด้วยความมุมานะพยายามมากยิ่งขึ้น ความมุ่งหมายจะกลายเป็นปีกของเรา และเมื่อปีกของเราแข็งแรงยิ่งขึ้น เราก็จะบินไปได้ไกลยิ่งขึ้น

ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่มีความหวัง เราจะกลายเป็นคนเกียจคร้าน และไม่มีคุณค่าสำหรับผู้ใด

ผู้ป่วยจะรับประทานยาขมและละเลิกความพึงพอใจอันแสนหวานไปเป็นสิบ แต่ถ้าเขาไม่มีความหวังว่าสุขภาพจะดีขึ้น เขาจะทำเช่นนี้ไปทำไม?"

 

 (Rumi, in "The Life and Thought of Rumi")

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=926
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org