ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : เหตุผลที่ลุกขึ้นสู้

เหตุผลที่ลุกขึ้นสู้

"ฉันไม่ได้ลุกขึ้นเพื่อเผยแพร่ความชั่วร้ายหรือเพื่อการโอ้อวด และไม่ใช่เพื่อการเผยแพร่ความผิดศีลธรรมหรือการกดขี่ข่มเหง

แต่ฉันออกมาเพื่อปฏิรูปประชาชาติของท่านตาของฉัน ผู้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์

และฉันปรารถนาที่จะส่งเสริมการทำความดี และห้ามปรามการทำความชั่ว"

"ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ฉันจะไม่ยื่นมือไปหาเจ้า(ยะสีด)เยี่ยงชายผู้ถูกทำให้ต่ำต้อย และจะไม่หลบหนีเยี่ยงทาส"

อิมามฮุเซน(อ.)

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=936
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org