อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : คำปราศรัยซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ เลขาธิการฮิซบุลลอฮ์เลบานอน ในวันอาชูรอ

คำปราศรัยซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ เลขาธิการฮิซบุลลอฮ์เลบานอน ในวันอาชูรอ


อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : สำนักข่าวฟารส์นิวส์ ได้รายงานว่า ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ เลขาธิการฮิซบุลลอฮ์เลบานอน ได้กล่าวปราศรัยในวันอาชูรอท่ามกลางมวลผู้ศรัทธาหลายแสนคน ต่อการยืนหยัด และการต่อสู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันยอมแพ้ของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ และยังได้กล่าวอีกว่า ศัตรูมองไม่เห็นอำนาจของพวกเรา ทว่าในสมรภูมิเราจะทำให้พวกเขาได้มีความประหลาดใจ


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ เลขาธิการฮิซบุลลอฮ์ ได้ปรากฏกายท่ามกลางมวลผู้ศรัทธาในวันอาชูรอ (10 มุฮัรรอม 1433) ณ อัลฎาฮิยะฮ์ ทางภาคใต้ของเลบานอน โดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ามาก่อน สร้างความยินดีแก่มวลผู้ศรัทธาที่เข้าร่วมงานเป็นที่สุด


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ กล่าวว่า "ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะอยู่ร่วมท่ามกลางมวลผู้ศรัทธาที่ร่วมไว้อาลัยเป็นอย่างยิ่ง ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ข้าพเจ้าจะให้สัตยาบันอีกครั้งกับท่านอิมามฮูเซน (อ)"
ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้พูดปราศรัยสั้นๆ ท่ามกลางมวลผู้ศรัทธานับแสนคนว่า "ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะยืนอยู่ในหมู่พวกท่าน มาดแม้นว่าจะเป็นเวลาที่สั้นๆ เพียงไม่กี่นาทีก็ตาม ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะยืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านตลอดเวลา เพื่อที่โลกใบนี้จะได้ยินเสียงป่าวประกาศก้องของพวกเรา และร่วมกันให้สัตยาบันอีกครั้งต่ออิมามฮูเซน (อ) ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่อิมามฮูเซน (อ) ต้องยืนอยู่อย่างเดียวดายท่ามกลางศัตรูจำนวนสามหมื่นคนในอดีต ณ ผืนแผ่นดินกัรบะลาอ์"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวต่ออีกว่า "ในวันนั้นอิมามฮูเซน (อ) มีเพียงสองทางเลือก คือ หนึ่งการมีชีวิตที่ต้องใช้ชีวิตอย่างอัปยศ สองความตาย ที่เต็มไปด้วยเกีรติยศและศักดิ์ศรี"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวต่ออีกว่า "สิ่งต่างๆ ที่ผ่านไปแล้ว และภัยอันตรายต่างๆ มากน้อยเพียงใดก็ตาม เราใคร่ที่จะกล่าวแก่ผู้ที่สร้างความสะพึงกลัวแก่เรา และผู้ที่คอยข่มขู่เรา หรือผู้ที่คอยตั้งเงื่อนไขอยู่กับเราตลอดเวลา ว่า เราคือผู้ดำเนินรอยตาม และคือสาวกของอิมามฮูเซน (อ) ที่กำลังป่าวประกาศว่า "ฮัยฮาตมินนัตซิลละฮ์" (ขอความอัปยศจงห่างไกลจากพวกเรา)"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวต่ออีกว่า "ในวันนี้ (10 มุฮัรรอม) เราขอให้สัตยาบัน และคำมั่นสัญญาอีกครั้ง ต่ออิมามฮูเซน (อ) และข้าพเจ้าขอให้พี่น้องผู้ศรัทธารอคอยข้าพเจ้า อีกสักครู่ข้าพเจ้าจะพูดกับพี่น้องต่อจากอีกสถานที่หนึ่งซึ่งไกลจากที่นี่"


หลังจากนั้นซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ก็ได้จากเวทีไป และในเวลาต่อมาท่านซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ก็ได้เริ่มการปราศรัยผ่านวีดีโอลิ้งค์ มายังมวลผู้ศรัทธาอีกครั้ง ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้


สหรัฐอเมริกา กำลังดำเนินการเข้าควบคุมภูมภาคตะวันออกกลางอีกครั้ง โดยวิธีการ "สร้างความแตกแยกระหว่างนิกาย (มัซฮับ) ในหมู่มุสลิม"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวเน้นย้ำว่า "หลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้ในการวางแผนตะวันออกกลางใหม่ครั้งล่าสุด ต่อกลุ่มที่ยืนหยัดต่อสู้ อาธิเช่น สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และซีเรีย สหรัฐอเมริกาได้พยายามอีกครั้งสำหรับดำเนินการแผนการของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการสร้างความแตกแยกระหว่างนิกายขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหมดต้องรู้ว่า ภัยคุกคามที่แท้จริงสำหรับประชาชาติอิสลาม และทุกๆ ประชาชาติ คือแผนการร้ายของสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จะต้องไม่คำนึงว่าใครจะเป็นหัวหน้า และเป็นศัตรูของอิสราเอล เพราะทั้งสองคือผู้ปล้นสดมถ์ที่ร้ายที่สุด และไม่ใช่ผู้หวังดีต่อเรา ด้วยเหตุนี้เอง ประชาชาติทั้งหลายของเรา จำเป็นที่จะต้องล่วงรู้ถึงความจริงนี้อยู่ตลอดเวลา"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "สหรัฐอเมริกา พยายามที่จะแสดงให้โลกอาหรับเห็นว่า สหรัฐอเมริกาคือผู้สนับสนุนความเสรีภาพอยู่ตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราล่วงรู้ความจอมปลอมต่างๆ เหล่านี้ ในการที่พวกเขาได้ให้การสนับสนุนเหล่าเผด็จการมาตลอด พวกเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ผู้สนับสนุน เหล่าเผด็จการที่โลกอาหรับที่ถูกโค่นล้มไปบ้างแล้ว และนี่คือธรรมชาติของมารร้าย นี่คือภารกิจของพวกเขาจนวันโลกสลาย รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้สำแดงคุณลักษณะของมารร้ายออกมาอย่างชัดเจนที่สุดแล้ว ในช่วงสถานการณ์ที่คับขันเขาจะละทิ้งสาวกของตน ด้วยเหตุนี้ ประชาชาติอาหรับทั้งหลาย และประชาชาติมุสลิมทั้งมวล จำเป็นต้องรู้ไว้ว่า อเมริกา คือศัตรู และภัยคุกคาม"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "นายโอบามา ได้กล่าวเมื่อหลายวันก่อนว่า รัฐบาลของเขาได้หยิบยื่นความช่วยเหลือแก่อิสราเอลอย่างมากมาย ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลสหรัฐอเมริการรัฐบาลไหนเลย ที่ได้ช่วยเหลืออิสราเอลมากเท่ากับรัฐบาลของเขา และเช่นเดียวกันก็ในสมัยของเขาที่หน่วยข่าวกรองของซีไอเอ ได้ทำงานด้านข้อมูลข่าวสารรับใช้อิสราเอล และคอยรักษาความมั่นคงแก่อิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบ"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "โอ้พี่น้องชาวอาหรับ และพี่น้องมวลมุสลิม จงอย่าเป็นเหยื่อการถูกหลอกของรัฐบาบสหรัฐอเมริกา อเมริกาคือผู้ที่ทำหน้าที่จับกุมพี่น้องมุสลิมชาวปาเลสไตน์นับพันคน และถูกคุมขังอยู่และถูกทำทรมานในเวลานี้ สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล คือผู้ที่กำลังรุกล้ำยึดครองผืนแผ่นดินของเรา"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "จงทำความรู้จักให้ดีว่า ใครคือมิตร? ใครคือศัตรู? อย่าเข้าใจผิดว่ามิตรคือศัตรู และศัตรูคือมิตร ศัตรูคือรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และเหล่าสมุนของพวกมันในภูมิภาคคืออิสราเอล หลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อแผนการของพวกเขา เกี่ยวกับแผนการใหม่ของพวกเขาในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งขบวนการต่างๆ ที่ได้ยืนหยัดต่อสู้อยู่ในภูมิภาคนี้ และนานาประเทศที่ได้ยืนหยัดต่อสู้ อาธิเช่น สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และซีเรีย ที่ได้สร้างความพ่ายแพ้ให้แก่พวกเขา"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ศัตรูเหล่านี้จึงได้เริ่มดำเนินการตามแผนการภูมิภาคตะวันออกกลางใหม่ของพวกเขาอีกครั้ง ด้วยวิธีการสร้างความแตกแยกระหว่างนิกายขึ้น และสร้างความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธ์ขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิม และเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้ชัดเจน และข้าพเจ้าขอเน้นย้ำว่า จงออกห่างจากการให้ทัศนะทุกประเภทในเรื่องของนิกาย เนื่องจากว่าจะยังประโยชน์แก่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอล และ ณ ตรงนี้ของยกคำฟัตวาของท่านอิมามคอเมเนอี อีกครั้งในเรื่องการให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ อย่างของแต่ละนิกาย"


การถอยร่นของอเมริกาออกจากอิรัก คือความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ของอเมริกา โอ้ประชาชาติทั้งหลายจงอย่าหลงกลแผนการร้ายของสหรัฐอเมริกา


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "การถอนกำลังออกจากอิรักของสหรัฐอเมริกา นั่นคือการยอมรับความพ่ายแพ้อย่างข่มขืนของสหรัฐอเมริกา และประชาชาติอิรักจำเป็นจะต้องจัดเฉลิมฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้ และจะต้องป่าวประกาศชัยชนะนี้แก่ประชาคมโลกให้ได้รับรู้"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ในวันนี้เราของเตือนไปยังชาวยิวที่กำลังรุกล้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อัลกุดส์ เนื่องจากพวกเขาจะมีแผนการใหม่ๆ ต่อเรื่องดังกล่าวในทุกๆ วัน และเราเกรงว่าอิสราเอล จะฉกฉวยโอกาส จากสถานการณ์ในภูมิภาคตอนนี้เพื่อทำลายอัลกุดส์"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ความหวังของพวกเราขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งของประชาชาติอาหรับ และความปราดเปรื่องของพวกเขา ประชาชาติชาวตูนีเซียมีชัยชนะเหนือฏอฆูตของพวกเขาแล้ว และในประเทศลิเบียก็เช่นเดียวกัน และกลุ่มต่างๆ ทางการเมืองคือผู้รับผิดชอบความต้องการต่างๆ ของประชาชาติทั้งหลาย ในประเทศเยเมนยังมีความท้าทายที่มากยิ่งอยู่ บางส่วนยังคงมีอยู่ที่พวกเขาพยายามจะทำลายการปฏิวัติ และความต้องการของประชาชน และในบาห์เรน ก็เช่นกันประชาชนยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างสงบ ถึงแม้ว่าการเข่นฆ่าอย่างอธรรมจากฏอฆูตยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในประเทศอียิปต์ ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งได้สร้างความสั่นคลอนครั้งยิ่งใหญ่แก่อิสราเอล แม้กระทั่ง "นายเอฮูด บารัค" รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ได้ออกมากล่าวแสดงความเป็นห่วงอย่างชัดเจน"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "พวกเราทั้งหมดต่างรอคอยการเปลี่ยนแปลงในอิยิปต์ ซึ่งจะทำให้ความหวังต่างๆ มีชีวิตขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในด้านใดก็ตาม จะส่งผลให้ขอบเขตทางประวัติศาสตร์ของอิสราเอลถูกจำกัดขึ้น และนี่คือความท้าทายหนึ่ง ซึ่งกลุ่มต่างๆ ทางการเมืองที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของอียิปต์ต้องเผชิญกับมัน"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "และความหวังของพวกเราก็คือ ประชาชาติอาหรับทั้งหมดจะต้องไม่หลงกลลวงของสหรัฐอเมริกา และเมื่อพวกเขาได้ปล่อยให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการคลี่คลายอยู่เบื้องหลังตามธรรมชาติของมัน และหันมาต่อสู้กับต้นตอของปัญหา และศัตรูอย่างอเมริกาเสีย สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้แล้วในอิรัก และจะถอยร่นออกมาอย่างสมบูรณ์แบบในไม่ช้านี้ นี่คือความพ่ายแพ้ที่แท้จริงของอเมริกา"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "สหรัฐอเมริกา เมื่อเขาได้เข้าสู่ประเทศอิรัก เป้าหมายคืออยู่ในอิรักอย่างถาวร ทว่าการทำงานเคลื่อนไหวต่อสู้ของกลุ่มที่ยืนหยัดอยู่ในอิรักได้ปฏิบัติการขับไล่พวกเขาตลอดเวลา และเรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวในสื่อต่างๆ ทุกวัน ดังนั้นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในอิรัก คือการสร้างความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่แก่สหรัฐอเมริกา และประชาชนชาวอิรักต้องเฉลิมฉลองชัยชนะนี้ และป่าวประกาศชัยชนะนี้ให้ชาวโลกได้รับทราบ"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะปกปิดความพ่ายแพ้ครั้งนี้ของพวกเขา ด้วยการใช้โอกาสของสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาค และเพื่อเบี่ยงเบนสายตาของประชาชาติในภูมิภาคไม่ให้เห็นความพ่ายแพ้ของกองกำลังอเมริกาให้ได้ และเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวว่า เขาประสพความสำเร็จมากพอสมควร และเรากำลังเห็นว่า ข่าวการถอยร่นกองกำลังสหรัฐออกจากอิรักในสื่อทีวีดาวเทียมช่องต่างๆ ของอาหรับไม่มีให้เห็นเลย"


การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในซีเรีย ส่งผลดีต่ออิสราเอล และฮิซบุลลอฮ์คือ "กระดูกตำคอหอย" ของมวลศัตรู


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในซีเรีย คือการยอมสิโรราบต่อความต้องการของสหรัฐอเมริกา และอิสราเอล การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ในซีเรียจะส่งผลดีต่ออิสราเอล วันนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกองกำลังต่างๆ ที่กำลังต่อสู้อยู่ในโลกอาหรับ และโลกอิสลาม คือการเปิดเผย ถึงความชั่วร้ายของศัตรู และในวันนี้เราได้เห็นเป็นที่ประจักษ์อีกครา ต่อเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ วันซึ่งเลือดมีชัยชนะเหนือคมดาบ"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "จุดยืนของพวกเราสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ในซีเรียชัดเจนที่สุด เราเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี และเราจะยืนเคียงข้างกองกำลังตลอดเวลา ซึ่งเป็นการยืนเคียงข้างการต่อสู้ และการยืนหยัดนั้น และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้นำทั้งหมดของซีเรียยอมรับ และเป็นความต้องการของประชาชนชาวซีเรียเอง ใช่แล้วเราขอประกาศจุดยืนเช่นนั้น"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ทว่า ณ เวลานี้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องการความสงบสันติ ทว่าพวกเขาต้องการที่จะทำลายประเทศซีเรีย บุคคลเหล่านั้นต้องการที่จะทดแทนความพ่ายแพ้ของพวกเขาในอิรักให้เกิดขึ้นในประเทศซีเรีย และพวกเขาก็รู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงในซีเรียหากเกิดขึ้นได้ มันจะส่งผลประโยชน์ต่อิสราเอล"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "และสิ่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่า "สภาแห่งชาติซีเรีย" ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในเมืองอิสตันบูล มีผู้นำชื่อว่า "บุรฮาน ฆัลยูน" ซึ่งเขาได้กล่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้ว่า ถ้าหากเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในซีเรียได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เขาจะตัดความสัมพันธ์กับอิหร่าน และกลุ่มขบวนการฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอน และในปาเลสไตน์ อย่างแน่นอน และคำพูดนี่เองที่เป็นสิ่งยืนยันว่า มันจะส่งผลดีต่ออิสราเอล"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "นอกเหนือจากนั้นเขาได้กล่าวถึงเรื่องพรมแดนเลบานอน สงครามกับฮิซบุลลอฮ์เลบานอนอีกด้วย และทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการรับใช้อิสราเอลทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งที่นายคนนี้ได้ประกาศ เห็นได้ว่าเขาไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลง ทว่าเขาต้องการที่จะสถาปนาการปกครองที่ฉ้อฉล และการปกครองที่ชาวอาหรัรบต้องยอมสิโรราบต่ออเมริกา และอิสราเอลเท่านั้นเอง"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ที่น่าแปลกใจอย่างยิ่ง คือบางส่วนของนักการเมือง เขาได้ป่าวประกาศแก่ชาวโลกอย่างมากมายต่อเรื่องการลักพาตัวชาวซีเรีย ทั้งๆ ที่ไม่มีมูลความจริงใดๆ แต่ทว่าพวกเขากลับปิดปากสนิทเรื่องที่ชาวซีเรียถูกสังหารชีวิตอย่างมากมายจากให้ปากคำของพยานเท็จ"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ด้วยเหตุผลนี้เอง เราขอยืนยันว่า เราจะรื้อฟื้นคดีต่างๆ ที่เป็นคดีที่มีพยานเท็จจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งได้สร้างความเป็นปรปักษ์ และความเป็นศัตรูแก่ชาวซีเรีย และความเป็นปรปักษ์นี้ได้สร้างความเสียหายจนกระทั่งชาวบ้านหลายสิบคนต้องถูกสังหาร และเป็นวิกฤติภายในของซีเรียอยู่ขณะนี้"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ในเลบานอน ประชาชนชาวเลบานอนต่างประสพความสำเร็จ ด้วยการปล่อยให้ฟิตนะฮ์ต่างๆ กองอยู่ข้างหลัง การกดขี่ การลิดรอนสิทธิต่างๆ ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายถูกทำลาย และตอนนี้ประชาชนชาวเลบานอนอยู่กันอย่างสงบสันติ มาดแม้นว่าในขณะนี้การฟิตนะฮ์ต่างๆ การใส่ร้ายป้ายสี การกดขี่ การลิดรอนสิทธิยังคงมีอยู่บ้างก็ตาม"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "เหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้น ฮิซบุลลอฮ์จะถูกขนานนามขึ้นมาทันทีในหมู่บรรดาศัตรู และนี่คือหลักฐานที่ดีที่สุดที่ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่จะคอยจะขัดขวางการทำงานของพวกเขาคือ ฮิซบุลลอฮ์ และฮิซบุลลอฮ์คือกระดูกที่คอยตำคอหอยของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้น หรือยังไม่เกิดขึ้น พวกเขาจะมุ่งเป้ามาที่ฮิซบุลลอฮ์ทันที"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ในประเทศเลบานอนยังมีบุคคลบางกลุ่มที่คอยจะสุมไฟแห่งฟิตนะฮ์ให้เกิดขึ้นภายในประเทศอยู่อีก ด้วยเหตุนี้พวกเราจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยความอดทนที่สุด"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "เราขอประกาศเชิญชวนรัฐบาลของเลบานอนในการร่วมมือกันทำงาน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการต่างๆ ที่นำไปสู่การเปลื่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเราประสงค์จะได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีของเลบานอนตอบรับคำเชิญชวนนี้ของเรา"


ฮิซบุลลอฮ์แข็งแกร่งมากขึ้น และนับวันจะยิ่งทวีความแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆ


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ขอแจ้งไปยังผู้ที่คอยทำลายขบวนการฮิซบุลลอฮ์ว่า ณ เวลานี้ ฮิซบุลลอฮ์แข็งแกร่งยิ่งนัก และนับวันจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้น และเรามีสิ่งอำนายความสะดวก มีอาวุธต่างๆ ที่ทันสมัยขึ้นอีกด้วย"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ทว่าภัยคุกคามที่ร้ายแรงตอนนี้ คือภัยคุกคามของอิสราเอล และขอประกาศจุดยืนของเราต่อภัยคุกคามนี้ คือการปกป้องสามสิ่งที่สำคัญของเลบานอน นั่นคือ "กองกำลัง" "ประชาชน" และ "ฮิซบุลลอฮ์"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "เราต้องการแจ้งไปยังผู้ที่ต้องการทำลาย หรือรอคอยการเปลี่ยนแปลงว่า ถ้าหากว่าการแจ้งนี้จะเป็นเรื่องเก่าก็ตาม แต่เป็นเรื่องที่กระจ่างแจ้งที่สุด คือขบวนการฮิซบุลลอฮ์จะยังคงอยู่ และจะยังคงเคลื่อนไหวต่อไป และจะไม่มีการทำลายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำลายทางด้านจิตวิทยา การเมือง สื่อสารมวลชน ของพวกท่าน จะสามารถทำลายล้างเราได้ และไม่สามารถจะสร้างความพ่ายแพ้แก่เราได้ และนับวันเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น พร้อมกันนี้ผู้ที่นิยมชมชอบเรา และอาวุธยุทโธปกรณ์เราก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ความหวังของเรา ความเชื่อมั่นของเราจะยิ่งสูงขึ้น"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "และถ้าหากว่าในหมู่บางคนพวกเขาต้องการเดิมพัน ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราจะสามารถต่อกรกับผู้ใดได้อย่างนั้นหรือ เราก็ขอบอกแก่พวกเขาตอนนี้เสียเลยว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ของเรา ณ ตอนนี้ทันสมัยที่สุด และใหม่ที่สุด"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "ฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอนยังคงอยู่พร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ บรรดานักต่อสู้ บรรดานักรบทั้งหลาย และจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆ และจะไม่มีสงครามใด และการดำเนินการใดๆ ของพวกท่านสามารถที่จะหยุดยั้งพวกเขาได้ พวกเราคือผู้เสียสละ ผู้ที่จะยืนหยัดตลอดไป และในแต่ละวันผู้ที่นิยมชมชอบเราก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การเรียนการสอน การฝึกฝน ของพวกเรามีมากขึ้น อาวุธยุทโธปกรณ์เขงเรามีมากขึ้นด้วย"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวอีกว่า "เราคือขบวนการที่แข็งแกร่ง ซึ่งศัตรูไม่รู้จักเราดี และเราจะไม่ถูกรู้จักสำหรับพวกเขาต่อไป และเราจะทำให้พวกเขาประหลาดใจ เมื่อเราได้ปรากฏกายขึ้นด้วยพลังอำนาจาที่เต็มเปี่ยม"


และในคืนวันอาชูรอ ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ก็ได้กล่าวปราศรัยเช่นเดียวกัน ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวว่า "ฮิซบุลลอฮ์มีรากฐานมาจากวีรกรรมแห่งกัรบะลาอ์ เราจะปกป้องฮิซบุลลอฮ์ด้วยเลือดของพวกเรา ฮิซบุลลอฮ์เลบานอนตลอดระยะเวลา 28 ปี มีทั้งการให้ร้าย มีทั้งสงคราม ต่างๆ นานา แต่วันนี้ ฮิซบุลลอฮ์ คือปรากฏการณ์ที่ประเสริฐยิ่งในโลกอิสลาม และปรากฏการณ์นี้ (ฮิซบุลลอฮ์) มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมแห่งกัรบะลาอ์ และอิมามฮูเซน (อ) ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีสิ่งใดสามารถทำลาย และสามารถมีชัยชนะเหนือพวกเราได้"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวว่า "เราไม่ต้องการคำสรรเสริญเยินยอจากผู้ใดในการต่อสู้ในหนทางของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา เนื่องจากรางวัลของพวกเรามีอยู่ ณ พระผู้เป็นเจ้า เราไม่ได้ต้องการให้ได้มาซึ่งอำนาจใหญ่โต มาดแม้นว่าเราจะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ และยืนหยัดต่อสู้ นั่นหมายถึงเรากำลังทำหน้าที่ของเรา ที่เราจะต้องปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และปกป้องผืนแผ่นดินของเราจากการรุกรานของผู้รุกราน เนื่องจากว่าพระผู้เป็นเจ้าได้มีพระบัญชามายังเรา ว่าจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การกดขี่ และความอัปยศ และจะต้องไม่ปล่อยให้ผืนแผ่นดินของเราตกอยู่ในน้ำมือของผู้รุกราน"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวว่า "เราฮิซบุลลอฮ์จะมีความจงรักภักดีต่อฮิซบุลลอฮ์ และความจงรักภักดีนี้ของเราต่อฮิซบุลลอฮ์ ใช่ว่าเพื่อจะให้ได้มาซึ่งอำนาจ หรือการครอบงำประเทศใด เนื่องจากว่าอำนาจ และการปกครองไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับเรา และเราก็ไม่เคยปราถนาต่อสิ่งเหล่านั้นเลย"


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวว่า "ความหวังเดียวของพวกเราคือ การอยู่ในอุดมการณ์ของซัยยิดดุชชุฮะดาอ์ อิมามฮูเซน (อ) ซัยยิดอับบาส มูซาวีย์ เชครอฆิบ ฮัรบ์ และฮัจญีอัมมาด มุฆีนะฮ์ ..."


ซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "ฮิซบุลลอฮ์ คือผู้ที่ปราถนาความสงบสันติ และความยุติธรรม มาดแม้นว่าความสงบสันติ และความยุติธรรมนี้จะอยู่ในมือของผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่เรา เราคือผู้ที่ปราถนาความเป็นเอกภาพของประชาชาติ และความเป็นเอกภาพในปวงมุสลิม เนื่องจากเรามีความเชื่อว่าอำนาจ และพลังของประชาชน ซ่อนอยู่ในตัวของประชาชน ดังนั้นเราจึงมีความจงรักภักดีต่อฮิซบุลลอฮ์"


แปลและเรียบเรียง เชคมาลีกี ภักดี

 

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=1186
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org