อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : เริ่มแล้ว..เสวนาโต๊ะกลมเพื่อความสมานฉันท์สุนนี่-ชีอะฮ์

เริ่มแล้ว..เสวนาโต๊ะกลมเพื่อความสมานฉันท์สุนนี่-ชีอะฮ์


อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : การเสวนาโต๊ะกลมเพื่อความสมานฉันท์ระหว่างสุนนี่ และชีอะฮ์เริ่มแล้วโดยมีบรรดานักวิชาการศาสนาระดับสูงของพี่น้องสุนนี่ และชีอะฮ์เข้าร่วม ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอัลมะนาร


สำนักข่าวอับนาได้รายงานว่า การเสวนาโต๊ะกลมเพื่อความสมานฉันท์ระหว่างสุนนี่ และชีอะฮ์ จะเริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อัลมะนารอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ หลังจากสิ้นสุดสัปดาห์เอกภาพ โดยมีบรรดานักวิชาการศาสนาระดับสูงของพี่น้องสุนนี่ และชีอะฮ์เข้าร่วมเสวนา


สำนักข่าวอับนาได้รายงานอีกว่า ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน อะฮ์มัด มุบัลลิฆีย์ หัวหน้าฝ่ายวิจัย และค้นคว้า ของสมัชชาโลกสร้างความสมานฉันท์ระหว่างนิกายในอิสลาม ได้เปิดเผยว่า "ได้มีการร่วมกันระหว่างสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอัลมะนาร และสมัชชาโลกสร้างความสมานฉันท์ระหว่างนิกายในอิสลาม ได้จัดให้มีการเสวนาโต๊ะกลมด้านวิชาการ จำนวนหนึ่งร้อยโต๊ะกลม

เพื่อความสมานฉันท์ในนิกายต่างๆ ของศาสนาอิสลาม โดยมีนักวิชาการศาสนาระดับสูงหลายท่านจากพี่น้องสุนนี่ และชีอะฮ์เข้าร่วมในการเสวนาครั้งนี้ ซึ่งได้มีการบันทึกเทป และออกอากาศผ่านสถานทีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอัลมะนารในเวลาอันใกล้นี้"


ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน อะฮ์มัด มุบัลลิฆีย์ ได้เปิดเผยต่ออีกว่า "จนถึงขณะนี้การเสวนาโต๊ะกลมดังกล่าวเสร็จสิ้นไป 11 โต๊ะแล้ว ซึ่งได้มีการบันทึกเทปโดยสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอัลมะนารตลอดรายการ ซึ่งจะทยอยออกอากาศทางสถานทีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอัลมะนาร อาทิตย์ละหนึ่งโต๊ะกลม"


ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน อะฮ์มัด มุบัลลิฆีย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "ในทุกๆ การเสวนาแต่ละหนึ่งโต๊ะกลม จะมีการเชิญนักวิชาการสุนนี่ และชีอะฮ์ ฝ่ายละหนึ่งท่าน มานั่งเสวนากันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสมานฉันท์ระหว่างนิกายในอิสลาม, แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ, ความเสียหายต่างๆ และที่มาที่ไปของปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความสมานฉันท์ระหว่างนิกายในอิสลาม"

ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน อะฮ์มัด มุบัลลิฆีย์ ได้กล่าวอีกว่า "การจัดเสวนาโต๊ะกลมเพื่อความสมานฉันท์ระหว่างนิกายในอิสลามครั้งนี้ เป็นสิ่งริเริ่มที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมกับรายการอื่นๆ อีกมากมายที่เต็มไปด้วยคุณค่า และเนื้อหาจุแน่นคับจอทีเดียว"


ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน อะฮ์มัด มุบัลลิฆีย์ ได้กล่าวในช่วงท้ายว่า "เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเสวนาต่างๆ ด้านวิชาการโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ บนโต๊ะกลมจำนวนหนึ่งร้อยโต๊ะกลมนี้ จะนำมาซึ่งความสมานฉันท์ และความใกล้ชิดอย่างแน่นแฟ้นขึ้นในหมู่ประชาชาติอิสลามอย่างแน่นอน อินชาอัลลอฮ์"

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=1261
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org