อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : การแต่งงาน “มิสยาร” ความเสื่อมโทรมทางสังคมในซาอุดิอาระเบีย

การแต่งงาน "มิสยาร" ความเสื่อมโทรมทางสังคมในซาอุดิอาระเบีย


อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ได้รายงานว่า การแต่งงาน "มิสยาร" เป็นสาเหตุหนึ่งของการหย่าร้างคู่สามีภรรยาในซาอุดิอาระเบีย เป็นการแต่งงานประเภทที่มีข้อตกลงจากทางฝ่ายชายว่า จะมาอยู่กับฝ่ายหญิงตามช่วงเวลาที่กำหนด โอ้ว! การแต่งงานรูปแบบใหม่ คาดชายมุสลิมทั่วโลกจะหลงใหล

อัตราการหย่าร้างในราชอาณาจักรซาอุดี้เพิ่มขึ้นถึง 35 % ในปี 2554 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่เพียง 18-22%
ในปี 2553 มีการหย่าร้างจำนวน 18,765 คู่ (เฉลี่ย 1 คู่ทุก 1 ชั่วโมง) ในขณะที่มีการแต่งงานจำนวน 90,983 คู่

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของคู่หย่าร้าง ในขณะที่ตัวเลขคู่แต่งงานใหม่ที่ลดลง บ่งชี้ถึงอันตรายซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา อาทิ ปัญหาที่หลายครอบครัวไม่มีเงินส่งลูกสาวให้เรียนสูงๆ จนทำให้ต้องตัดสินใจผลักไสให้ลูกรีบออกเรือนไป รวมทั้งปัญหาผู้หญิงกลัวการแต่งงานซึ่งจะเป็นผลให้ผู้หญิงโสดเพิ่มจำนวนขึ้น และเป็นภาระของครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดู เป็นต้น

ปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยเสริมทำให้ไม่สามารถตัดสินใจแต่งงานได้ เช่นกัน โดยผู้ชายที่ไม่มีงานทำ ไม่มีเงินซื้อบ้าน ก็ไม่อาจตัดสินใจแต่งงานได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ซาอุดี้มีผู้ชายยังไม่แต่งงานที่อยู่ในวัยเกิน 30 ปี ที่ยังไม่มีเงินเก็บมากพอจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองจำนวนมาก

อีกปัญหาหนึ่งของการหย่าร้างคือ การเลือกกคู่ผิด โดยคู่ที่แต่งงานใหม่มักจะพึงพอใจกันในระยะแรก ที่ธาตุแท้ของกันและกันยังไม่เปิดเผยออกมา แต่เมื่อต้องเผชิญกับความจริงในวันใดวันหนึ่ง ซึ่งชีวิตไม่ได้หวานเหมือนดังที่ฝันไว้ และหากไม่มีความอดทนเพียงพอ ชีวิตคู่ก็จะล่มสลายขนบธรรมเนียมบางประการของชาวอาหรับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการ หย่าร้าง โดยเฉพาะการที่แม่ยายเข้ามายุ่มย่ามในครอบครัวใหม่ของลูกสาว


รวมทั้งการแต่งงานแบบ al-Misyar (อัล มิสยาร์ด) ที่กำลังแพร่หลายอยู่ในสังคมซาอุดิอาระเบียขณะนี้


Al-Misyar (อัล-มิสยาร) คือการแต่งงานประเภทที่มีข้อตกลงจากทางฝ่ายชายว่า จะมาอยู่กับฝ่ายหญิงตามช่วงเวลาที่กำหนด และการแต่งงานเช่นนี้อาจมีขึ้นเงียบๆ โดยไม่ได้ป่าวประกาศให้สังคมรับรู้ ซึ่งหญิงที่แต่งงานแล้วจำนวนมาก ไม่ได้ระแคะระคายเลยว่า สามีของตัวเองแอบไปแต่งงานเงียบๆ ตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือกับใครบ้าง


การหย่าร้างของการแต่งงาน "มิสยาร" มักเกิดขึ้นเมื่อสามีตัวดีเริ่มรู้สึก ว่า ภรรยาคนแรกกำลังสงสัย หรือระแคะระคายในพฤติกรรมของเขาอยู่ เขาจึงชิงหย่าภรรยาที่แต่งด้วยวิธีนี้เพื่อป้องกันปัญหาบ้านแตก

ส่วนปัญหาจากแม่ยายนั้น เป็นเพราะลูกสาวมักจะนำเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ ในครอบครัวไปปรึกษาแม่ ซึ่งแม่บางคนก็ไม่พยายาที่จะช่วยแก้ไขปัญหา


การหย่าร้าง ส่งผลต่อต่อสังคม และครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่มีบุตรแล้ว ปัญหาจะเกิดขึ้นกับเด็กๆ ที่จะโตในอนาคตอย่างแน่นอน ในสังคมมุสลิม ศาสนาอิสลาม ไม่สนับสนุนให้มีการหย่าร้าง


ที่มา http://www.muslimthaipost.com/break/content.php?page=sub&category=91&id=10019

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=1308
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org