อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : คลิปวีดีโอสัมภาษณ์ผู้นำชีอะฮ์ไทย ในสื่อต่างๆ ของไทยเหตุบึ้ม กทม.

คลิปวีดีโอสัมภาษณ์ผู้นำชีอะฮ์ไทย ในสื่อต่างๆ ของไทยเหตุบึ้ม กทม.


อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : สำนักข่าว "อิมามียะฮ์ เจอร์นัล Imamiyah Journal" ร่วมกับ ทีมงาน "มะฮ์ดีทีวี Mahdi TV" ได้จัดทำวีดีโอรวมคลิปวีดีโอสัมภาษณ์ผู้นำชีอะฮ์ไทย ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ในสื่อต่างๆ ของไทยเหตุบึ้ม กทม. เมื่อ 14 ก.พ 2555


ซึ่งเป็นคลิปวีดีโอให้สัมภาษณ์ของสำนักข่าวชั้นนำในประเทศไทย อาทิเช่น สปริงส์นิวส์ Spring News TV, สถานีโทรทัศน์ข่าวผ่านดาวเทียมเนชั่นชาแนล Nation Channel 24 News Station, สถานทีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส THAI PBS, สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9, เป็นต้นในรายการต่างๆ ยังไม่รวมการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุคลื่นต่างๆ

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=1328
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org