อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : เว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด ภาคภาษาไทยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด ภาคภาษาไทยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ


อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : วานนี้ 16/3/56 เว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด อายะตุลลอฮ์ อิมามซัยยิดอะลี คาเมเนอี www.leader.ir ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักท่านผู้นำสูงสุดอิมามอาลีคาเมเนอี ได้เปิดตัวภาคภาษาไทยแล้วอย่างเป็นทางการ ต่อไป ณ สำนักงานชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 825/732 ซอยประชาอุทิศ 58/3 ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ภายใต้การดูแลขอ "ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนเข้าร่วมงาน

ปัจจุบันเว็บไซต์ดังกล่าวมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 13 ภาษา รวมภาษาไทยที่เป็นภาษาล่าสุด วัตถุประสงค์ในการเปิดเว็บไซต์ www.leader.ir เป็นภาคภาษาไทยนี้ เพื่อให้คนไทยได้สามารถเข้าถึงข่าวสาร สุนทโรวาท และการวินิจฉัยปัญหาศาสนาในแง่มุมต่างๆ ได้โดยตรงและสะดวก ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสำนักท่านผู้นำสูงสุดไม่ได้ห่างไกลจากประชาติทั่วโลกอีก


พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมสามารถติดตามข่าวสาร วิชาการความรู้ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด อายะตุลลอฮฺ อิมามซัยยิดอะลี คาเมเนอี ได้ที่ลิ้งค์ http://www.leader.ir/langs/th/ ซึ่งภายในเว็บไซต์มีเมนูต่างๆ ให้ได้ศึกษาเรียนรู้วิชาการโดยตรงจากสำนักท่านผู้นำสูงสุด อายะตุลลอฮฺ อิมามซัยยิดอะลี คาเมเนอี


นอกจากนี้ ทาง "ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย" ได้จัดงานเปิดตัวสำนักงานชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยในวันและเวลาเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานเปิดตัวเว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุดภาคภาษาไทย มีสาส์นจากสำนักท่านผู้นำอีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ....


สาส์นจาก พณฯ ฮุจญะตุลอิสลามวัลมุสลีมีนเชคมุฮ์ซิน กุมมี
หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศประจำสำนักผู้นำสูงสุด
24/12/1391
ด้วยพระนามของอัลลอฮผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ

หนึ่งในซุนนะฮ์ (แบบฉบับ)ของท่านศาสดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสลาม ในการเผยแพร่และเชิญชวนเข้าสู่หนทางของอัลกุรอาน คือ การส่งสาส์นในรูปแบบของจดหมายไปยังจุดต่าง ๆ ของโลก ซึ่งในภายหลังได้ถูกรวบรวม และเผยแพร่ตีพิมพ์โดยผู้ค้นคว้าทั้งหลายในนามของ มะกาติบ อัรรอซูล(จดหมายของท่านรอซูล)


ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการสืบสานแบบฉบับ(ซุนนะฮ์)ของท่านศาสดา ในลักษณะสื่อออนไลน์ที่ไร้พรมแดน
การเปิดเว็บไซต์ของท่านผู้นำสูงสุด ซัยยิดอาลี คาเมเนอี ในภาคภาษาไทย ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจน ในการใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการของยุคปัจจุบัน โดยพวกท่าน(ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย) ผู้ที่รักอะฮ์ลุลบัยต์(อ.)


ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณ และขอพรจากพระองค์ทรงเพิ่มพูนเตาฟีก(ความสำเร็จ)ให้กับพวกท่าน ในการรับใช้อิสลามอันศักดิสิทธิ์ และการเชิญชวนของพวกท่านในการนำมวลมนุษยชาติเข้าสู่ความสมบูรณ์สูงสุด ในหนทางของพระองค์


ขอพระองค์ทรงประทานความสำเร็จให้กับเราและพวกท่านให้ได้ดังที่พระองค์ทรงรักและพึงพอใจ
มุฮ์ซิน กุมมี


หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศประจำสำนักผู้นำสูงสุด อายะตุลลอฮฺ อิมามซัยยิดอะลี คาเมเนอี

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=1783
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org