อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : โครงการอบรมบุคลากรอิมามมะฮ์ดี (อ.)

อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมานี้ อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี ร่วมกับมูลนิธิอิมาม มะฮ์ดี ได้จัดโครงการอบรมบุคลากร อัลมะฮ์ดี ครั้งที่ ๒ ณ สถาบันการศึกษาวิชาการ อัลมะฮ์ดี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการเรียนรู้ เพิ่มความเข้าใจ ในด้าน ปรัชญา แนวคิด ความเชื่อที่เป็นสัจธรรม

และสถานการณ์โลกปัจจุบัน ตลอดจนการแสดงออกถึงความเห็นของบรรดาผู้ร่วมเสวนา ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ซึ่งนับว่า เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการพบปะ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่าหนึ่งร้อยคน จากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคใต้ นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ พังงา และบางส่วนจากกรุงเทพมหานครฯ

การอบรมวันที่ ๑๔ เมษายน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. หลังจากลงทะเบียน นมาซและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันแล้ว อาจารย์รอฟิอี ภักดีได้กล่าวเปิดการอบรมบุคลากรอิสลาม จากนั้นมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยนักกอรี อาจารย์อิลยาส จากจังหวัดพังงา หลังจากนั้น เป็นการบรรยายโดยเชคอิบรอฮีม อาแว จากจังหวัดปัตตานี หัวข้อเรื่อง "อิมามมะฮ์ดี (อ) จากหลักฐานอัลฮะดีษ" ต่อมาเป็นการบรรยายของ ซัยยิดอิบรอฮีม ฮูซัยนี บรรยายเรื่อง "จริยธรรมว่าด้วยภยันตรายของมุนาฟิก"


หลังจากการนมาซมัฆริบ อิชา และร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ต่อมาในตอนกลางคืนได้มีการบรรยายเรื่อง "ปรัชญาของการตักลีด" โดยฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี


วันที่ ๑๕ เมษายน เริ่มด้วยการบรรยายของ เชคอาลี ฟารุก จันทร์เอียด หัวข้อ "วาฮาบีภายใต้เสื้อคลุมศาสนา" และ เชคญะวาด สว่างวรรณ บรรยายเรื่อง "หลักความศรัทธาของชีอะฮ์" และในช่วงบ่าย การบรรยายเรื่อง "สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ฐานรองรับการมาของอิมามมะฮ์ดี (อ)" โดยฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี


ตอนกลางคืนหลังนมาซมัฆริบ อิชา เสร็จแล้วผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้ร่วมกันอ่านดุอาอ์กุเมล และตั้งแต่เวลา ๒๐.๓๐-๒๓.๐๐ เป็นการเสวนาหัวข้อ "อะไรคือปัญหาของการพัฒนาชีอะฮ์ในประเทศไทย" ดำเนินรายการโดยอาจารย์อุสมาน ลูกหยี ผู้ร่วมเสวนามี อ.รอฟิอีย์ ภักดี จ.นครศรีธรรมราช อ.อัยยูบ ยอมใหญ่ จ.ตรัง อ.อิสการดา ธำรงทรัพย์ จ.ปัตตานีอ.เชคนัสเซอร์ อะลี จ.สตูล


วันที่ ๑๖ เมษายน วันสุดท้าย หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว เวลา ๘.๓๐ น.มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของเยาวชนในยุคสุดท้ายก่อนอิมามมะฮ์ดี (อ.) ปรากฏกาย" โดย ฮุจญตุลอิสลาม เชค คอลิกพูร ตัวแทนองค์การการศึกษาวิชาการศาสนานานาชาติ ญามิอาตุลมุศตอฟา ประจำประเทศไทย


หลังจากนั้น มีการบรรยาย"พันธกิจของชีอะฮ์ในช่วงเวลาแห่งการเร้นกายของอิมามมะฮ์ดี (อ)" โดยฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี หลังจากเสร็จนมาซซุฮ์ริ อัสริ แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมต่างพากันแยกย้ายกันเดินทางกลับ คุณอับดุลการีม สันองค์ ประธานมูลนิธิอิมามมะฮ์ดี (อ.) ได้กล่าวว่า "การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี และทุกคนที่เดินทางมาร่วมสัมมนาทุกท่าน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้มีการอบรมสัมมนาเช่นนี้ปีละสามครั้งเป็นอย่างต่ำ ซึ่งข้อเสนอนี้ทางมูลนิธิอิมามมะฮ์ดี (อ.) และอะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) จะนำไปพูดคุยกันอีกครั้ง อินชาอัลลอฮ์"


เชคมาลีกี ภักดี ผู้อำนวยการอะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) ได้กล่าวเช่นกันว่า "การอบรมสัมมนาในปีนี้เป็นครั้งที่สองโดยการจัดร่วมกับมูลนิธิอิมามมะฮ์ดี (อ.) ซึ่งหัวข้อการบรรยาย ของวิทยากรแต่ละท่านก็ได้มีการกลั่นกรองเป็นอย่างดีจากทีมงาน เพื่อให้เป็นหัวข้อที่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งในครั้งต่อๆ ไป หัวข้อจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆ"


เชคมาลีกี ได้กล่าวต่ออีกว่า ในปีนี้ก็เหมือนเช่นปีที่แล้ว ทางทีมงานได้บันทึกวิดีโอการบรรยาย ของวิทยากรไว้ทุกคน และอะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) จะผลิตจำหน่ายในไม่ช้านี้ อินชาอัลลอฮ์"

 

อนึ่งทางคณะผู้จัดการอบรมขอขอบคุณต่อผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ที่ได้สละเวลาและทุนทรัพย์เพื่อให้การอบรมวิชาการในครั้งนี้ ผ่านไปด้วยดี ขอให้อัลลอฮ์ทรงตอบแทนทุกท่าน

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=484
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org