อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : ชีอะฮ์อิมามียะฮ์ (12 อิมาม) คือส่วนหนึ่งของพันสี่ร้อยปีในประวัติศาสตร์อิสลาม

ชีอะฮ์คือส่วนหนึ่งของพันสี่ร้อยปีของประวัติศาสตร์อิสลาม


อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : สำนักข่าว ABNA (อับนาอ์) รายงานว่า ท่านดร.เชค อะฮ์มัด อัลฎอยยิบ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรแห่งอียิปตอบปฏิเสธคำขอร้องจาก อุลามาวะฮาบีซะละฟีซาอุฯ โดยกล่าวในการให้สำภาษหนังสือพิมพ์ อัลวะฏอนของคูเวตว่า


"มัษฮับชีอะฮ์ อิษนาอะชะรียะฮ์ (ชีอะฮ์ 12 อิมาม) เป็นมัซฮับที่ยิ่งใหญ่มัซฮับหนึ่งของอิสลาม และผู้ที่ยึดถือในมัซฮับนี้ก็ได้รับการเชิดชูและให้เกียรติจาก มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร เสมอเหมือนกับมุสลิมจากมัซฮับอื่นๆทั้งโลก"

ท่าน ดร. เชค อัลฏอยยิบ ได้กล่าวต่อว่า "ชีอะฮ์และซุนนีนั้นเปรียบเสมือนปีกสองข้างของอิสลาม และชีอะฮ์นั้นก็มีประวัติศาสตร์หนึ่งพันสี่ร้อยปีในอิสลามด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่สามรถที่จะแยกมัซฮับชีอะฮ์ออกจากอิสลามได้"


ดร.เชคอะฮ์มัด ได้กล่าวเน้นย้ำอีกว่า "การตักรีบ สมานฉันระหว่างมัซฮับนั้นคือเป้าหมายหลักของ ม.อัลอัซฮัรตลอดมา เช่น เชคมะฮ์มูด ชัลฏูต อดีตอธิการบดีของอัลอัซฮัร ในเรื่องข้อขัดแย้งระหว่างซุนนีและชีอะฮ์นั้นเป็นเพียงในสิ่งปลีกย่อยเท่านั้น แต่ในข้อของหลักการศรัทธานั้น ไม่มีความแตกต่างกันแม้แต่น้อย เพราะต่างก็ยังยืนยันในกะลิมะฮ์ ชะฮาดะฮ์ทั้งสองอยู่ (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะฮ์ และมุฮัมมัด (ศ) คือศาสนทูตของพระองค์)"

และภายหลังจากการให้สัมภาษประกาศจุดยืนร่วมกับชีอะฮ์ของ เชคอะฮ์มัด ฏอยยิบ ไม่นาน กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงวะฮาบีซาอุฯ โดย เชค อัมดาน อัลฆอมุดีก็ออกมาประณาม เชคอะฮ์มัด ฏอยยิบทันทีทันควัน ต่อการประกาศจุดยืนข้างต้นของท่าน ดร. เชคอะฮ์มัด ฎอยยิบ

เฉกเช่นเดียวกันที่ในอิหร่านนั้นก็มีอุลามาและนักศึกษาจากอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ทำการศึกษาอยู่มากมาย เราก็พร้อมที่จะเปิดกว้างรับนักศึกษาชีอะฮ์เข้าสู่ ม.อัลอัซฮัรเช่นกัน ซึ่งขณะนีก็ได้เสนอไปยังบรรดาอุลามาผู้รู้จากอิหร่านแล้วและพร้อมต้อนรับนักศึกษาชีอะฮ์จากอิหร่านด้วยความยินดี

การสมานฉันคือรักษาจุดร่วมสงวนจุดต่าง ไม่ใช่เปลี่ยนไปเป็นชีอะฮ์หรือเป็นซุนนี แต่เป็นมุสลิม


ปล.บทสำภาษนี้ของดร.เชค อะฮ์มัด อัลฏอยยิบนั้นเป็นการโต้ตอบต่อคำพูดของ เชคอะฮ์มัด บิน สะอฺด์ บินฮัมดาน อัลฮัมดาน อุลามาวะฮาบีซาอุฯเมื่อหลายวันก่อนที่ประกาศให้อุลามาซุนนีแห่งอัลอัซฮัร แสดงจุดยืนของตนเองต่อโลกอิสลามเกี่ยวกับแนวทางของชีอะฮ์อิมามียาะฮ์ ด้วยการตักฟีรประณามว่า "ชีอะฮ์นั้นคือกาฟิร (ผู้ปฏิเสธ)"

ข่าวจาก http://abna.ir/data.asp?lang=1&Id=192666

 

 

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=566
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org