อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : แถลงการณ์มูลนิธิส่งเสริมการศึกษากุรอาน อัรรรอซูลุลอะอ์ซอม(ศ็อลฯ)

แถลงการณ์มูลนิธิส่งเสริมการศึกษากุรอาน อัรรอซูลุลอะอ์ซอม (ศ็อลฯ) เรื่องการดูหมิ่นศาสนาด้วยการเผาอัลกุรอาน โดยฮุจญตุลอิสลาม เชคกอซิม อัสการีย์ ผู้อำนวนการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาอัลกุรอาน อัรรอซูลุลอะอ์ซอม

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=738
วันที่ : 22 กันยายน 2562
http://www.ahlulbait.org