อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : ซาอุดี้สั่งปิดเว็ปไซต์วะฮาบีย์ เหตุฟัตวาพร่ำเพรื่อ

ซาอุดี้สั่งปิดเว็ปไซต์วะฮาบีย์ เหตุฟัตวาพร่ำเพรื่อ

อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : รายงานข่าวจาก สำนักข่าวมุสลิมไทย ซาอุดี้สั่งปิดเว็ปไซต์วะฮฺบีเหตุห้ามอุละมะอฺฟัตวาพร่ำเพรื่อ

ริยาดฮฺ - มีรายงานข่าวว่าเว็ปไซต์ อิสลาม ทูเดย์ ซึ่งดำเนินงานโดย Salman al-Awdah ได้ปิดคอลัมน์ที่เดิมเคยลงฟัตวา ตอบคำถามสมาชิกที่ส่งเข้ามา

ภายหลังจากที่กษัตริย์อับดุลเลาะฮฺ ทรงมีพระราชโองการห้ามอุละมะอฺออกฟัตวาพร่ำเพรื่อ โดยทรงแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ออกฟัตวาเพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ ได้มีการบล๊อกเว็ปไซต์ของอุละมะอฺวะฮฺบีหลายคน

การออกพระราชโองการดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะลดความสับสน เนื่องจากหลายฟัตวามีนัยยะก่อความรุนแรง หรือขัดแย้งกับฟัตวาอื่นๆ บางครั้งก่อให้เกิดความน่าอับอายไปทั่วโลก -

ที่มา www.muslimthai.com

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=749
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org