อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : ผู้นำสูงสุดได้ออกคำฟัตวา

ผู้นำสูงสุดได้ออกคำฟัตวา "การดูหมิ่น ด่าทอภรรยาศาสดามุฮัมมัด (ศ) และสัญลักษณ์แห่งอิสลามของพี่น้องสุนนะฮ์ เป็นสิ่งต้องห้าม (ฮาราม)"

อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : ผู้นำสูงสุดได้ออกคำฟัตวา "การดูหมิ่น ด่าทอภรรยาศาสดามุฮัมมัด (ศ) และสัญลักษณ์แห่งอิสลามของพี่น้องสุนนะฮ์ เป็นสิ่งต้องห้าม (ฮาราม)"


สำนักข่าว ชีอะฮ์นิวส์ รายงานว่า ผู้นำสูงสุด ท่านอายะตุลลอฮ์ ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ได้ออกประกาศคำฟัตวาว่า "การดูหมิ่น ด่าทอภรรยาท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และลบหลู่เกียรติยศทุกๆ สัญลักษณ์แห่งอิสลามของพี่น้องสุนนะฮ์ คือสิ่งต้องห้าม (ฮาราม)


ตามรายงานข่าวกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากได้มีอุลามาอ์ของชีอะฮ์คนหนึ่งชาวคูเวต อาศัยอยู่ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ "ยาสิร อัลฮะบีบ" ได้พูดจากจาบจ้วง ดูหมิ่น เหยียดหยาม ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ภรรยาของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และต่อบรรดาศอฮาบะฮ์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) อย่างรุนแรง ในการปราศรัยของเขาครั้งหนึ่งเมื่อเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา


รายงานข่าวได้มีเพิ่มเติมอีกว่า ท่านอายาตุลลอฮ์ ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ได้มีคำประกาศฟัตวา อย่างเป็นทางการ ว่า "การดูหมิ่นเกียรติยศสัญลักษณ์ต่างๆ แห่งอิสลามของพี่น้องสุนนะฮ์ อาธิเช่นการดูหมิ่นภรรยาของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ถือเป็นสิ่งฮาราม (ต้องห้าม)"


ในรางงานข่าวมีเพิ่มเติมอีกว่า อายะตุลลอฮ์ มะการิม ชีรอซีย์ ซึ่งเป็นอุลามาอ์อาวุโส นักคิด นักเขียนคนหนึ่งของโลกชีอะฮ์ ได้กล่าวว่า "พี่น้องคงได้ยินข่าวแล้วเมื่อไม่นานมานี้ได้มี มนุษย์ผู้โง่เขลาคนหนึ่ง (ยาสิร อัลฮะบีบ) เขาคือนักการศาสนาจอมปลอม ซึ่งอาศัยอยู่ในลอนดอนประเทศอังกฤษ เขาได้พูดจาล่วงละเมิด หมิ่นเกียรติยศสัญลักษณ์แห่งอิสลามในนามของชีอะฮ์ โดยการพูดจาให้ร้าย เหยียดหยามเกียรติภรรยาของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)"


อายะตุลลอฮ์มะการิม ชีรอซีย์ ได้กล่าวต่อว่า "บุคคลที่มีการปฏิบัติเยี่ยงนั้นมิได้เป็นนักวิชาการของชีอะฮ์ เขาคือสนัขรับใช้ของศัตรู หรือเป็นคนสติไม่ดี และยังมีฐานภาพที่ต่ำต้อยกว่านักวิชาการศาสนาของพวกวะฮาบีย์เสียอีก"


นอกจานั้นตามรายงานข่าวได้กล่าวว่า นักวิชาการของชีอะฮ์ทั้งโลกได้ออกมาประนาม และต่อต้านการกระทำของ ยาสิร อัลฮะบีบ

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=799
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org