อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : อายะตุลลอฮ์ คอเมเนอี ผู้นำที่ดีที่สุดในโลกอิสลาม

อายะตุลลอฮ์ คอเมเนอี ผู้นำที่ดีที่สุดในโลกอิสลาม


อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : สำนักข่าวอัลอับนา รายงานว่า เชคอะลีม มูซา อิมามนมาซญะมาอัตมัสญิด "อัลอิสลาม" ในกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า "อายะตุลลอฮ์ ซัยยิดอะลี คอเมเนอี คือผู้นำที่ดีที่สุดในโลกอิสลาม


เชคอะลีม มูซา คือมุสลิมผู้หนึ่งที่มีความโดดเด่น และเป็นนักเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกา ได้สดุดียกย่องอายะตุลลอฮ์ ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ในการกำหนดมาตรการต่างๆ ต่อการสร้างความเป็นเอกภาพ และความสามัคคีของมวลมุสลิมทั่วทั้งโลก


เชคอะลีม มูซา ได้กล่าวว่า "คำฟัตวาต่างๆ และวิสัยทัศน์ต่างๆ ของท่านได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสมาฉันท์ระหว่างนิกายของอิสลาม"


เชคอะลีม มูซา อิมามนมาซญะมาอัตมัสญิดอัลอิสลาม กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกาได้กล่าวเน้นย้ำว่า "อายะตุลลอฮ์ คอเมเนอี คือผู้นำที่ดีที่สุดในโลกอิสลาม ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ดำเนินรอยตามแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ผู้ล่วงลับ"


เชคอะลีม มูซา ยังได้กล่าวต่ออีกว่า "การยืนหยัดต่อสู้อย่างมั่นคงต่อมหาอำนาจของโลก และอำนาจที่อยุติธรรมทั้งหลายของอายะตุลลอฮ์คอเมเนอี และประชาชาติอิหร่าน คือต้นทุนแห่งความหวังของประชาชาติมุสลิมในทั่วทุกมุมโลกเสียแล้ว"


เชคอะลีม มูซา ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า "ในวันนี้ดวงตาจำนวนมากของประชาชาติมุสลิม และผู้ที่แสวงหาความอิสระเสรีภาพทั่วทั้งโลกได้เพ่งมองไปยังสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และถือว่าประชาชาติอิหร่านมีบทบาทในหน้าประวัติศาสตร์ ในการป่าวประกาศการปฏิวัติอิสลาม และแนวความคิดต่างๆ ของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)"


เชคอะลีม มูซา ได้เปิดเผยอีกว่า "ผู้นำอิหร่านคนนี้ มีบุคลิคภาพที่เฉลียวฉลาด และเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในทุกๆ สถานการณ์ เขาคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในช่วงแห่งการเผชิญหน้าในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชาติอิสลาม"


เชคอะลีม มูซา ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า "ไม่มีความคลางแคลงใดๆ อีกแล้วว่า การยืนหยัดต่อสู้ของประชาชาติอิหร่านนั้นอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากบทบาทที่เฉลียวฉลาด และรอบรู้ในสถานการณ์ของผู้นำอิหร่านเอง"

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=11&id=983
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org