กิจกรรม : แถลงการณ์ ..ประณาม ต่อต้าน การเสนอแนวความคิดเพื่อลิดรอนอำนาจวิลายะตุลฟะกีฮ์


แถลงการณ์ ...... ประณาม และต่อต้าน ผู้ที่มีพฤติกรรมนำเสนอแนวความคิดเพื่อลิดรอนอำนาจวิลายะตุลฟะกีฮ์

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานียิ่งเสมอ

"อัลลอฮุอักบัรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ, คอเมเนอีย์ เราะฮ์บัร (ผู้นำสูงสุด), อเมริกาจงพินาศ, อิสราเอลจงพินาศ, อังกฤษจงพินาศ, มุนาฟิกจงพินาศ, พวกต่อต้านวิลายะตุลฟะกีฮ์จงพินาศ"

ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ได้กล่าวว่า "ท่านคอเมเนอีนั้น คือความโปรดปราณหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พวกเรา และในท่ามกลางบรรดาผู้ที่มีความเคร่งครัดต่อศาสนาอิสลามและต่อหลักการต่างๆ ของศาสนาอิสลาม ท่านผู้นี้เปรียบประดุจดั่งพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่าง

ข้าพเจ้าได้ฟูมฟักท่านผู้นี้ขึ้นมาจนเติบใหญ่ ท่านคือผู้ซึ่งเสียงเรียกร้องเชิญชวนสู่ความดีงาม และความถูกต้องของท่านกำลังดังกึกก้องไปสู่โสตหูของมวลมุสลิมทั่วโลก ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบ และเป็นนักต่อสู้ในแนวทางอันเที่ยงตรงของอิสลาม และเป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสนา และการเมือง


ข้าพเจ้าซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดอยู่กับท่านผู้นี้มานับตั้งแต่ช่วงเวลาหลายปีก่อนการปฏิวัติ และอัลฮัมดุลิลลาฮ์อ(ขอขอบพระคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า) ที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นยังคงดำเนินอยู่จวบจนถึงบัดนี้ ข้าพเจ้าถือว่า (ท่านนั้น) เป็นหนึ่งจากแขนที่ทรงพลังของสาธารณรัฐอิสลาม และข้าพเจ้าถือว่าท่านนั้นเป็นน้องชายคนหนี่งที่มีความรอบรู้ในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวบทบัญญัติ (ศาสนา) และเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดต่อสิ่งเหล่านั้น และเป็นผู้ปกป้องอย่างถวายชีวิตต่อหลักการทางด้านนิติศาสนบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของ "อำนาจการปกครองแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ของนักการศาสนา" (วิลายะฮ์มุฏละกอตุลฟะกีฮ์)


และในท่ามกลางหมู่มิตรสหาย และบรรดาผู้ที่มีความเคร่งครัดในอิสลาม และในหลักการต่าง ๆ ของอิสลามนั้น ท่านเป็นหนึ่งจากบรรดาบุคคลที่หาได้ยากมาก ถ้าพวกท่านคิดว่าในทั่วทั้งโลกนี้ (ในท่ามกลาง) บรรดาประธานาธิบดี บรรดาผู้ปกครองและบรรดาบุคคลที่มีสถานะแบบเดียวกันนี้ หากพวกท่านจะสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณลักษณะอย่างเช่นท่านคอเมเนอี ผู้ซึ่งมีความเคร่งครัดต่ออิสลาม เป็นผู้รับใช้บริการ และพื้นฐานทางด้านจิตใจของท่านคือการรับใช้บริการต่อประชาชาตินี้แล้ว พวกท่านไม่สามารถที่จะพบใครอื่นได้อีก

ข้าพเจ้ารู้จักท่านผู้นี้มาอย่างยาวนานหลายปี และในช่วงเริ่มแรกของการเคลื่อนไหวต่อสู้นั้น ท่านก็เป็นผู้มีความช่ำชองอยู่ก่อนแล้ว ท่านจะเดินทางไปทั่วทุกสารทิศเพื่อส่งสาส์นต่าง ๆ (แก่ประชาชน) และภายหลังจากนั้นก็เช่นกันที่ท่านผู้นี้ได้ทำให้การปฏิวัตินี้ไปถึงจุดสูงสุดของมัน ท่านเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในทุกๆ สถานที่ จวบจนขณะนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ท่าน (ผู้นี้) คือความโปรดปราณหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้แก่พวกเรา ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดพิทักษ์เขาไว้ ณ พระองค์ด้วยเถิด"


เนื่องด้วยสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และระบอบวิลายตุลฟะกีฮ์ คือหลักประกันและเกราะป้องกันของชีอะฮ์ทั่วทั้งโลกจากบรรดาศัตรู และจากแผนการร้ายของบรรดาศัตรู ตราบใดที่สิ่งหนักสองสิ่งนี้ยังอยู่คู่กับประชาชาติชีอะฮ์ แผนการร้ายต่างๆ ของบรรดาศัตรูก็จะไม่สัมฤทธิ์ผล ชีอะฮ์ทั่วทั้งโลกจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ก็เป็นหนี้บุญคุณสิ่งหนักสองสิ่งนี้


ปัจจุบันนี้ด้วยความยิ่งใหญ่ของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน และระบอบการปกครองของวิลายะตุลฟะกีฮ์โดยมีอิมามซัยยิดอะลี คอเมเนอี ดำรงตำแหน่ง ทำให้หลักคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ได้ขจรขจายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก กระทั่งบรรดานักคิดนักเขียน และนักค้นคว้าทั้งหลายสามารถค้นหา และใช้ประโยชน์จากหลักทำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ได้เป็นอย่างดี และได้สร้างความน่าสะพึงกลัวแก่มวลศัตรูของอิสลามทั่วทั้งโลก ซึ่งไม่มีชีอะฮ์คนใดปฏิเสธสิ่งนี้ได้


บรรดาศัตรูและฝ่ายตรงข้ามของระบอบการปกครองนั้น หลายร้อยครั้งแล้วเช่นเดียวกัน ที่พวกเขาได้ประท้วงคัดค้านเกี่ยวกับระบอบการปกครองของวิลายะตุลฟะกีฮ์มุฏละเกาะฮ์ (อำนาจการปกครองอย่างสมบูรณ์) ด้วยวิธีการต่างๆ นานา และแม้แต่บางประเทศของตะวันตกได้ยอมรับอย่างชัดเจนว่า ผู้นำที่มีศักยภาพที่เข้มแข็งที่สุดในโลกวันนี้ คือวะลียุลฟะกีฮ์ (ผู้ปกครองผู้เป็นนักการศาสนา)ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน (หมายถึงท่านอิมามซัยยิดอะลี คอเมเนอี)


วันแล้ววันเล่าที่ความเกลียดชัง และความเคียดแค้นของเหล่าศัตรูที่มีต่อระบอบนี้ได้เพิ่มทวีมากยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดการล่มสลายของชีอะฮ์ การถูกทำลายของอิสลามที่แท้จริง และดำรงอยู่ซึ่งอำนาจสั่งการขั้นเด็ดขาดไปสู่ชีอะฮ์ทั่วทั้งโลกนั้น ก็คือ วิลายะตุลฟะกีฮ์มุฏละเกาะฮ์

เป็นสิ่งที่น่าอดสูยิ่งนักที่ภายหลังจากผ่านระยะเวลากว่าสามสิบปีของการปฏิวัติอิสลามได้ผ่านไปแล้วก็ตาม ประเด็นดังกล่าวนี้ก็ยังตกผลึกในหมู่คนบางกลุ่ม แม้ว่าหลายคนก็เคยไปอยู่ในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านหลายปี ช่างน่าเสียใจนับพันครั้งสำหรับพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งแทนที่ควรจะเป็นผู้ปกป้องวิลายะตุลฟะกีฮ์อย่างเต็มความสามารถ แต่กลับมีความคิดที่จะทำลายล้าง โดยการนำเสนอแนวความคิดต่างๆ ออกมาสู่สาธารณชน เพื่อลิดรอนอำนาจของวิลายะตุลฟะกีฮ์ เป็นนิจสิน


ทัศนะต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหานี้ถ้าหากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่อย่างใด ในทางกลับกันกับเพิ่มมากขึ้น กระแสความคิดที่เบี่ยงเบนนั้นคอยจ้องที่จะทำลายระบอบตลอดเวลา ศัตรูไม่เคยหยุดนิ่ง แนวความคิดบิดเบือนที่ถูกนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อลิดรอนอำนาจของวิลายะตุลฟะกีอ์มุฏละเกาะฮ์ คือแผนการร้ายหนึ่งของศัตรู ในขณะที่ทุกลมหายใจเข้าออกของพวกเขามีแต่คำว่าวิลายะตุลฟะกีฮ์ แต่พวกเขาก็เป็นผู้ต่อต้าน ทำลาย ลิดรอนอำนาจของวิลายะตุลฟะกีฮ์ตลอดเวลา


ณ วันนั้นประชาคมโลกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของระบอบวิลายะตุลฟะกีฮ์มุฏละเกาะฮ์ เมื่ออิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ได้มีฟัตวาประหารชีวิตนายซัลมาน รุชดี ผู้เขียนหนังสืออันอื้อฉาว เรื่อง "โองการปีศาจ" (Satanic Verses) ที่มีเจตนาดูหมิ่นอิสลามและศาสดามุฮัมมัด (ศ) อย่างโจ่งแจ้ง วันนั้นคือฟัตวาของวิลายะตุลฟะกีฮ์มุฏละเกาะฮ์ ไม่ใช่ฟัตวาของมัรญีอ์ตักลีด


ณ วันนี้ประชาคมโลกต่างประจักษ์ต่อเสียงเรียกร้องเชิญชวนของอิมามซัยยิดอะลี คอเมเนอี ที่กำลังดังกึกก้องอยู่ทั่วโลก ท่านเปรียบประดุจดั่งดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่ผู้ถูกลิดรอนสิทธิ ผู้ยากไร้ ผู้ถูกกดขี่ ท่านเปรียบดั่งราชสีย์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ในวันนี้มวลศัตรูต่างหวาดผวาต่อการมีอยู่ของท่าน ท่านอิมามซัยยิดอะลี คอเมเนอี คือความโปรดปราณหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้แก่พวกเรามวลผู้ศรัทธา


หากเราเชื่อมั่นว่าการดำรงอยู่ของอิสลาม และระบอบของอิสลามในโลกนี้ ขึ้นอยู่กับการดำรงอยู่ของวิลายะตุลฟะกีฮ์แล้ว ดังนั้นสิ่งที่มีความจำเป็นที่สุดในบรรดาข้อกำหนดบังคับ (วาญิบาต) ที่มีเหนือพวกเรานั้น ก็คือการพิทักษ์ปกป้องระบอบการปกครองที่สำคัญนี้ เนื่องจากการที่ระบอบอิสลามจะดำรงอยู่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับการดำรงอยู่ของระบอบวิลายะตุลฟะกีฮ์ และการปฏวัติอิสลามของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) เท่านั้น


พวกเรามีความภาคภูมิใจ และมีความเชื่อมั่น ต่อระบอบวิลายะตุลฟะกีฮ์มุฏละเกาะฮ์ ทีมีอิมามซัยยิดอะลี คอเมเนอี ดำตรงตำแหน่ง ณ เวลานี้ การมีอยู่ของวิลายะตุลฟะกีฮ์มุฏละเกาะฮ์ จะนำมาซึ่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของพวกเราตลอดกาล


อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) ขอประณาม และต่อต้าน ผู้มีพฤติกรรมที่นำเสนอแนวความคิดบิดเบือน เพื่อลิดรอนอำนาจวิลายะตุลฟะกีฮ์ และขอเรียกร้องให้นักการศาสนาทุกคน บรรดาชีอะฮ์ทั่วประเทศไทย ให้การสนับสนุน ยึดมั่น และปกป้องระบอบวิลายะตุลฟะกีฮ์ อย่างถึงที่สุด เพื่อเป็นฐานอำนาจรองรับการมาปรากฏกายของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ)

วัสลาม........ อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย)
วันที่ 27 พ.ย 2554 / วันที่ 1 มุฮัรรอม ฮ.ศ 1433

คลิ๊ก... ดาวน์โหลดคำแถลงการณ์

 

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=1171
วันที่ : 17 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org