กิจกรรม : รายการ "ธรรมทัศน์แห่งนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์" ทางช่อง 13 สยามไทย

รายการ "ธรรมทัศน์แห่งนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์" ทางช่อง 13 สยามไทย

 

 


ประกาศ... อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง 13 สยามไท สถานีโทรทัศน์เสียงประชาชน เปิดรายการ "ธรรมทัศน์แห่งนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์" ตลอดเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1433 ตั้งแต่เวลา 04.00 เป็นต้นไป


รายการ "ธรรมทัศน์แห่งนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์" เป็นรายการที่นำเสนอวิชาการศาสนาอิสลามในมิติต่างๆ ด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ โดยผู้ผลิตรายการได้นำสุนทโรวาทต่างๆ ของท่านอิมามอะลี (อ) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำประชาชาติอิสลาม ภายหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) สิ้นพระชนม์ ที่ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ (ยอดโวหาร) เรียกในภาษาอังกฤษว่า Peak of Elloquence เป็นหนังสือรวบรวมสุนทโรวาท และสุภาษิตของท่านอิมามอะลี (อ) ที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของโลกที่ตกทอดมาจนถึงวันนี้ มาอรรถาธิบายในหัวข้อ และมุมมองต่างๆ

รายการ "ธรรมทัศน์แห่งนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์" มีฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี นักวิชาการระดับสูงของมุสลิมชีอะฮ์ในประเทศไทย ที่รอบรู้เรื่องการอรรถาธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การอรรถาธิบายอัลฮะดีษ และบทซิยารัตต่างๆ เป็นวิทยากรนำเสนอเนื้อหาวิชาการในการอรรถาธิบายสุนทโรวาทต่างๆ ของท่านอิมามอะลี (อ) และมีอาจารย์อุสมาน ลูกหยี เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในช่วงแรกนี้จะเป็นการอรรถาธิบายถึง คุณลักษณะต่างๆ ของผู้ที่ยำเกรง ว่ามีอะไรบ้าง จากสุนทโรวาทของท่านอิมามอะลี (อ) และรายการดังกล่าวจะมีการบันทึกเทปต่อไปอีก เพื่อนำเสนอวิชาการอิสลามที่แท้จริงแก่สังคมพี่น้องชาวไทยทุกคน

อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) และทีมงานมะฮ์ดีทีวี ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านของสถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย สถานทีโทรทัศน์เสียงประชาชน โดยเฉพาะอาจารย์ไพศาล พืชมงคล ที่ได้อนุเคราะห์ เอื้อเฟื้อ เปิดช่วงเวลาให้รายการ "ธรรมทัศน์แห่งนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์" ได้ออกอากาศ ทุกวันตลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ปีฮิจเราะฮ์ที่ 1433 ทางช่อง 13 สยามไทย ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง 13 สยามไท ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม NSS-6 ความถี่ 11635 MHz(KU-Band) Symbol Rate 27500 Kaym/S Polarization : H (Horizontal) ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงเดียวกันกับที่ เอเอสทีวี (ASTV) เนชั่น (Nations) ดีเอมซี (DMC - ธรรมกาย) หรือ เอฟเอ็มทีวี (FMTV-สันติอโศก) ใช้อยู่ ดังนั้นจึงไม่ต้องเปลี่ยนจานดาวเทียมใหม่ เพียงแค่กดเลื่อนช่องไปที่ ACE Channel แล้วกดไปช่อง 13 สยามไท ก็สามารถรับชมได้ทันที

ถ้าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Set Top Box) ของท่านไม่มีช่อง ACF Channel อยู่ ให้ท่านทำดังนี้

1. กดเลื่อนไปที่ช่อง Nation Channal


2. กดปุ่ม Search จาก Remote Control


3. กดปุ่ม เครื่องหมาย เลื่อนลงมาตำแหน่งที่ Search All หรือ Search Free


4. กดปุ่ม O.K. จาก Remote Control จะปรากฏคำว่า Search Over แล้วกดปุ่ม O.K. อีกครั้ง


5. กดปุ่ม Exit ออกจาก Menu ของ Remote Control


6. เลื่อนปุ่ม ขึ้น หรือ ลง เพื่อหาช่อง 13 สยามไท โดยจะเป็นช่องอยู่ถัดจากช่อง Suwannabhumi Channal และอยู่ก่อนหน้า KM Channal


นอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายการ "ธรรมทัศน์แห่ง นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์" ตลอดเดือนรอมฎอน ทางช่อง 13 สยามไทย ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไปได้ทางเว็บไซต์ของช่อง 13 สยามไทย ผ่านเว็บไซต์ http://www.13siamthaitv.com/ และรับชมถ่ายเทปซ้ำทางสถานีมะฮ์ดีทีวี MahdiTV และสถานีมะฮ์ดีเรดิโอ Mahdi Radio ได้อีกตลอดทั้งวัน ผ่านเว็บไซต์ www.mahditv.tv และ www.ahlulbait.org

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=1550
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org