กิจกรรม : รายงานภาพ : อบรม “บุคลากรอัลมะฮ์ดี” ครั้งที่ 6

รายงานภาพ : อบรม "บุคลากรอัลมะฮ์ดี" ครั้งที่ 6


เมื่อวันที่ 12-14 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรม "บุคลากรอัลมะฮ์ดี" ครั้งที่ 6 ขึ้น โดยที่โครงการอบรม "บุคคลากรอัลมะฮ์ดี" มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการเรียนรู้ เพิ่มความเข้าใจ ในด้าน ปรัชญา แนวคิด ความเชื่อ และสถานการณ์โลก ตลอดจนการแสดงออกถึงความเห็นของบรรดาผู้ร่วมสัมมนา ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการพบปะ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในปีนี้หลายร้อยคน จากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคใต้ นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ พังงา และบางส่วนจากกรุงเทพมหานครฯ

ซึ่งในปีนี้จะมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ หลายคนมาร่วมกันอัดแน่นเชิงวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ อาทิเช่น ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี, เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ, เชคอิรอฮีม อาแว, เชคฟารุก อัลฟารุก, และซัยยิดอิบรอฮีม ฮูซัยนี


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=1900
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2563
http://www.ahlulbait.org