กิจกรรม : รายงานภาพ : งานวันประสูติท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) และอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)

รายงานภาพ : งานวันประสูติท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) และอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)


เมื่อคืนที่ผ่านมา 19 เมษายน พ.ศ. 2557 มัสยิดรูฮุลลอฮฺ จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดงาน "วันประสูติท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) บุตรท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และประสูติท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)" ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีพีน้องผู้ศรัทธาจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมงานนับพันคน บรรยายพิเศษโดย ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี และมีกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมายตลอดงาน

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=1902
วันที่ : 18 กันยายน 2563
http://www.ahlulbait.org