กิจกรรม : รายงานภาพ : เฉลิมฉลองนิศฟุชะอ์บาน ฮ.ศ. 1435 (2)

รายงานภาพ : เฉลิมฉลองนิศฟุชะอ์บาน ฮ.ศ. 1435  (2)


เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอัลมะฮ์ดี ประเทศไทย ได้จัดงานเฉลิมฉลองนิศฟุชะอ์บาน ฮ.ศ. 143ครบรอบประสูติอิมามมะฮ์ดี (อ) ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ์ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ศรัทธาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคใต้และกทม. บางส่วนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งนับพันคน ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษโดย ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี และยังมีกิจกรรมของเด็กๆ การร้องลำนำอานาชีดอิสลาม บูตจำหน่ายหนังสือ และอื่นๆ อย่างมากมาย ..

กำลังอยู่ระหว่างการอัพโหลดขึ้นเซอร์เวอร์......

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=1911
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2563
http://www.ahlulbait.org