กิจกรรม : การดูจันทร์เสี้ยวและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ท่านศาสดามุฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซั้ลลัม

(( صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ ))

 “สูเจ้าทั้งหลายจงถือศีลอด เพราะสาเหตุที่สูเจ้าได้เห็นมัน (หมายถึงจันทร์เสี้ยวตอนเริ่มต้นเดือน) และสูเจ้าจงออกจากการถือศีลอด (ออกอีด) เพราะสาเหตุที่สูเจ้าได้เห็นมัน”

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=1951
วันที่ : 9 เมษายน 2563
http://www.ahlulbait.org