กิจกรรม : บรรยากาศงานวันถือกำเนิดท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) และอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)

บอร์ดรูปภาพ เกี่ยวกับอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) และท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ.) ในบทบาทต่างๆ โดย มุสลิมะฮ์ มัสยิดรูฮุลลอฮ์

พิธีมอบของขวัญแก่มุสลิมะฮ์ที่ทำกิจกรรม เนื่องในวันวิลาดัตของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ.)

ร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย ฮุจญตุลอิสลาม เชคคอลิกพูร ตัวแทนองค์การการศึกษาวิชาการศาสนานานาชาติ

ญามิอะตุลมุศตอฟา อัลอาละมียะฮ์ ประจำประเทศไทย โดยมีซัยยิดอิบรอฮีม ฮูซัยนี แปลเป็นภาษาไทย

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=533
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org