มัลติมีเดีย : อักดุลนิกะฮ์ (การสมรส) สนธิสัญญาแห่งสรวงสวรรค์

อักดุลนิกะฮ์ (การสมรส) สนธิสัญญาแห่งสรวงสวรรค์

อักดุลนิกะฮ์ (การสมรส) สนธิสัญญาแห่งสรวงสวรรค์ บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ในงานสมรสระหว่าง นายอะลี กับ น.ส ไซตูน ณ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=13&id=1694
วันที่ : 18 กันยายน 2563
http://www.ahlulbait.org