มัลติมีเดีย : "วิลายะตุลฟะกีฮ์" อำนาจการปกครองของพระเจ้า

 "วิลายะตุลฟะกีฮ์" อำนาจการปกครองของพระเจ้า

 

"วิลายะตุลฟะกีฮ์" อำนาจการปกครองของพระผู้เป็นเจ้าเหนือมนุษยชาติบนหน้าแผ่นดินนี้ บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ค่ำคืนวันอีดฆอดีร ปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 1433 ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 2 พ.ย พ.ศ. 2555

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=13&id=1715
วันที่ : 25 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org