มัลติมีเดีย : โอ้....เหล่าอัมมัรทั้งหลายเอ๋ย...อยู่ที่ไหนกัน?

โอ้......เหล่าอัมมัรทั้งหลายเอ๋ย...อยู่ที่ไหนกัน?

โอ้เหล่าอัมมัรทั้งหลายเอ๋ย...อยู่ที่ไหนกัน? ช่วงหนึ่งของการกล่าวสุนทรพจน์ของท่านผู้นำสูงสุด อายะตุลลอฮ์ ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ที่ได้ร้องเรียกหา "เหล่าอัมมัรแห่งยุคสมัย" ช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดี ...

 ข้าพเจ้ากำลังเห็น... ข้าพเจ้าเห็นการกระทำนั้น ข้าพเจ้าเห็นขบวนการต่างๆ เป็นทิวแถว เห็นเห็นลิ้นต่างๆ ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น และความอิจฉาริษยากำลังกล่าวหาการปฏิวัติ กำลังกล่าวหาและทำลายอิมามโคมัยนี กำลังทำลายรากฐานของการปฏิวัติ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของพวกเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น จะให้ข้าพเจ้าทำเช่นไร ถ้าหากไม่มีใครเห็นสิ่งต่างๆ เหล่านั้น


ในเหตุการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นนี้ การทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์ การรู้จักบุคคลที่เป็นผู้ก่อการเป็นเรื่องที่ยากมาก ยากที่จะรู้ว่าใครคือผู้ทำลาย? และใครคือผู้ปกป้อง? ใครคือผู้กดขี่? ใครคือผู้ถูกกดขี่? ใครคือศัตรู? ใครคือมิตร?


เราจะต้องพยายามเปิดเผยปมเงื่อนต่างๆ เปิดเผยความจริงเหล่านั้นออกมา อิมามอะลี (อ) ได้กล่าวว่า "ธงรบนี้ไม่มีผู้ใดสามารถนำไปได้ เว้นแต่ผู้ที่มีบะซีรัต (ความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้ง) และความอดทนเท่านั้น" ธงรบของอิมามอะลี (อ) นั้น หนักอึ้งเสียกว่าธงรบของศาสดามุฮัมมัด (ศ) เสียอีกในสงครามญิฮาดต่างๆ เนื่องจากการรู้จักมิตรและศัตรูภายใต้การนำของอิมามอะลี (อ) ไม่สามารถแยกแยะได้ ศัตรูพูดสิ่งเดียวกันกับที่บางครั้งมิตรของเราพูด พวกเขาเหล่านั้นคือผู้นมาซอยู่ในกระโจมกับอิมามอะลี (อ) ทั้งสิ้น ในสงครามซิฟฟีน สงครามนะฮ์ระวาน ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำอย่างไร?


ดังนั้นจงเพิ่มพูน "บะซีรัต" แก่ตนเองให้มากยิ่งขึ้น จงพัฒนาความรู้ความเข้าใจกับการปฏิวัติอิสลามนี้ ในสงครามซิฟฟีนภารกิจหนึ่งที่สำคัญของท่านอัมมัร บินยาซิร คือการเปิดเผยความจริงในวันนั้น มุอาวียะฮ์คู่ต่อสู้ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ มากมาย ท่านอัมมัร ได้มุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อสู้กับสงครามจิตวิทยาในเวลานั้นตลอดเวลา เมื่อมีความขัดแย้งทางความคิดเกิดขึ้น ท่านอัมมัรจะรีบรุดไปเพื่อเปิดเผย อธิบายความจริงให้เป็นที่กระจ่างชัดในเรื่องต่างๆ อย่างทันท่วงที โดยไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปแม้นิดเดียว


ภารกิจของคอวาส (สหายผู้ใกล้ชิด) มิใช่เพียงแค่มี "บะซีรัต" อยู่ในตัวเองเท่านั้น ทว่าจำเป็นจะต้องทำให้ผู้อื่นในสังคมมี "บะซีรัต" อีกด้วย จงเปิดเผยความจริง จงอธิบายความเป็นจริงออกมาในสิ่งที่พวกเจ้ารู้ โดยปราศจากความหวังใดๆ และไม่มีสิทธิหวังด้วยว่าใครจะเข้าใจในความเป็นจริงที่ถูกเปิดเผยนั้น ภารกิจคือการเปิดเผยในสิ่งที่เข้าใจออกมา และจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่บนความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย .... พวกท่านอยู่ ณ แห่งหนใดเล่า โอ้คอวาสที่มีบะซีรัต พวกท่านไปอยู่ที่ไหนกันหมดเสียแล้ว? ทำไมไม่ออกมาช่วยกันปกป้อง ช่วยกันสร้าง "บะซีรัต" ให้แก่สังคม? โอ้เหล่าบรรดาผู้ที่ให้สัตยาบันเอ๋ย... โอ้เหล่าอัมมัรทั้งหลายเอ๋ย...อยู่ที่ไหนกัน?

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=13&id=1764
วันที่ : 18 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org