มัลติมีเดีย : วีดีโอ "การปฏิวัติอิสลาม สู่ระบอบวิลายะตุลฟะกีฮฺ"

วีดีโอ "การปฏิวัติอิสลาม สู่ระบอบวิลายะตุลฟะกีฮฺ"

วีดีโอ "การปฏิวัติอิสลาม สู่ระบอบวิลายะตุลฟะกีฮฺ" โดยฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ในงานสัมนาเชิงวิชาการ "50 ปี การพัฒนาทางจิตวิญญาณของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) สู่การตื่นตัวของโลกอิสลาม" เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมชาลีน่า รามคำแหง กทม.

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=13&id=1809
วันที่ : 25 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org